Ved haustens Sametingsvalg utgjør manntallet 20.005 personer. Rundt 56 % av de stemmeberettigede er nå bosatt utenfor Finnmark. Ved valget for 8 år siden var det under halvparten som bodde utenfor Finnmark.

Dersom Sametinget bare hadde sysla med saker som berørte den samiske befolkninga i Norge, ville ikke denne utviklinga ha vært et problem. Men slik er det jo ikke. Sametingets myndighet strekker seg mye lengre.

Når det kommer til rådigheten over 95 % av landarealet i Finnmark, har Sametinget gjennom Finnmarksloven større myndighet enn fylkestinget. Sametinget har rett til å velge like mange representanter til Finnmarkseiendommens styre som fylkestinget. I tillegg er det Sametinget som gir retningslinjer for endra bruk av utmark. Retningslinjer som statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter plikter å legge til grunn.

I praksis betyr dette at innmeldte i Sametinget bosatt utenfor Finnmark har større innflytelse over forvaltninga av landarealet i Finnmark enn Finnmarks egen befolkning. Og enda skjevere blir det når man sammenligner de som bor i Finnmark og ikke er innmeldt i samemanntallet med de som står i manntallet utenfor fylket. En person som bor i Stavanger og er innmeldt i samemanntallet, har fleire ganger så stor innflytelse over hvordan landarealet i Finnmark skal benyttes enn en finnmarking utenfor manntallet bosatt i Kvalsund.

Da Finnmarksloven ble vedtatt for 16 år siden, ble det fra mange politikere utbasunert at nå skulle finnmarkingene endelig bli herre i eget hus. I praksis er det det motsatte som har skjedd. Det store flertall av finnmarkinger blir nå i stadig større grad bestemt over av folk bosatt utenfor fylket.

Da blir spørsmålet til 1. kandidatene ved haustens stortingsvalg – Runar Sjåstad (Ap), Vetle Langedahl (H), Bengt Rune Strifeldt (FrP), Geir Adelsten Iversen (Sp), Amy Brox Webber (SV), Truls Olufsen-Mehus (KrF) og Trine Noodt (V):

- Har dere tenkt å la Finnmark fortsette å være en koloni styrt utenfra? Eller vil dere gjøre noe for å gi finnmarkingene rett til å bestemme sjøl?