Bør NRK tas på alvor når de annonserer sin podkastserie om samenes historie med at “denne serien ser på Norgeshistorien fra et samisk perspektiv”?

Implikasjonen av Helge Chr. Pedersen sitt innlegg 31.12 21 er at allmennkringkasteren ikke bør tas på ordet. Når det står “entrecote” på NRKs meny står det i realiteten “gryterett”. NRK annonserer med Pedersens hjelp at “denne serien ser på norgeshistorien fra et perspektivmangfold”.

Hvorvidt Pedersen skal gis medhold vil avhenge av tre forhold. Gir det mening å annonsere at noe er betraktet ut fra et perspektiv? I bekreftende fall blir det et spørsmål om samene er en kategori som kan tilskrives et perspektiv. Hvis det også finnes et samisk perspektiv, hvem kan i så fall tale på vegne av det?

Et hus er et hus. Byplanleggeren, arkitekten, snekkeren og beboeren vil alle se huset, men de vil både merke seg og være opptatt av forskjellige forhold ved det. De har hvert sitt perspektiv. På samme måte som statens representanter, norske nasjonalister, sjøsamer, reindrifssamer og utflytta samer vil merke seg og være opptatt av forskjellige forhold ved de historiske prosesser som samene har gått gjennom i Norge. Pedersens innlegg kan vanskelig rokke ved at NRK bør kunne tas på alvor når de snakker om perspektiv.

Pedersen har rett i at samer ikke er en homogen gruppe, men mangfoldet kan neppe sies å være så mangfoldig at det ikke gir mening å si at samer som kategori ikke finnes. De har vært gjennom historiske prosesser der mange har mistet tilknytning til de tradisjonelle klærne, til språket til ulike andre sider ved sin tradisjon. Såvel grunnlovsgiver som lovgiver forholder seg til at samene som kategori finnes. Den dag i dag finnes samehets. Pedersen kan følgelig heller ikke arrestere NRK for at de har omtalt “et samisk perspektiv”.

Ingen av oss representerer samene som kategori, og det kan heller ikke stilles som et krav om en slags samisk folkeavstemning for at noen skal kunne påtale at NRK ikke leverer i henhold til det de annonserer. Jeg hører til et samisk miljø, og i henhold til grunnloven § 100 har også jeg ytringsfrihet.

Jeg kommer til å fortsette å kommentere denne podkastserien på min Facebookvegg. Med Pedersens hjelp burde alle nu vite at min profil er åpen, og at interesserte kan følge med i mine kommentarer der.