“Bionova skal sikre utvikling av bioøkonomien knyttet til landbruk, skogbruk og havbruk, herunder også bidra til biobasert sirkulærøkonomi, økt selvforsyning av fór i landbruk og havbruk og utvikling av løsninger for at avfall fra havbruksnæringen kan brukes som ressurs.” sto det i regjeringens forlik med SV i fjor.

Bionova skal altså være et et statlig foretak. Og i går ble det besluttet at det foretaket skal ligge i Brumunddal.

Brumunddal har nærhet til industrielt landbruk. Men et universitet har det ikke. Det som gjøres av forskning og utvikling i regionen er anvendt forskning, primært rettet mot svin og ku.

Brumunddal er så langt fra noen havbruksnæring som du kan komme i Norge.

Nå skal jo Bionova primært være et finansieringsmekanisme, kan det se ut som. Litt som Enova er for energitiltak. Den skal på sikt få en ramme på 10 milliarder kroner som skal fordeles på forskjellige klima- og miljøvennlige tiltak.

Men fokuset på landbruk er enormt mye større enn budsjettforliket mellom regjeringen og SV skulle tilsi. Bionova kommuniseres som noe små gårdsbruk skal ha nytte av.

Det vil være å sette det norske ambisjonsnivået ufattelig lavt.

I et innspill fra Forskningsrådet er det understreket at Bionova burde likestille betydningen av innsats når det gjelder marine og landbaserte bioressurser.

Det er mange krevende utfordringer knyttet til måten vi produserer vår mat på. Men det handler ikke bare om ku og svin. Det er også store utfordringer når det gjelder bærekraft i havbruksnæringen.

Kunnskapsgrunnlaget for tildelingen av penger til gode tiltak er sprikende, med kunnskapshull når det gjelder bioøkonomi, klimagassutslipp og matsystemer. Flere innspill til regjeringen pekte på at det bør være en sterk kobling mellom Bionova og forskningsmiljøer som jobber med disse problemstillingene.

Tromsø meldte derfor tidlig sin interesse for å huse Bionova. Både Tromsø kommune, den avdøde fylkesrådslederen Bjørn Inge Mo (Ap) i Troms og Finnmark fylkeskommune, og UiT Norges arktiske universitet var tydelige i sine ambisjoner. Sistnevnte trakk frem sterke og suksessfulle fagmiljøer som samarbeider med, blant annet, Finnfjord smelteverk angående bruk av alger til binding av karbon og produksjon av fiskefór, og et omfattende samarbeid mellom UiT og havbruksnæringen om bærekraftig havbruk.

Brumunddal har med all respekt å melde ingen forskningsmiljø på havbruk. Det har i det hele tall liten kobling til sterke vitenskapelige miljøer.

Men det er innen pendleravstand til hovedstaden. Og nært finansministerens hjerte - Trygve Slagsvold Vedum er som kjent fra området.

Finansministeren hilste hjem med denne tildelingen. Og ga landbruks- og matminister Sandra Borch lite å skryte av i morgen, når hun skal presentere statsbudsjettet på sin egen hjemmebane.