Ola Borten Moe har sparket hele styret i Forskingsrådet, og satt inn et nytt, ledet av tidligere finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen.

Dette har sendt sjokkbølger inn i universitetene og i instituttsektoren. Men det som så langt har kommet frem, viser behovet for en helt nødvendig opprydning, i en statlig organisasjon der man har oppholdt seg i en egen boble. Og hvor økonomistyringen har vært ute av kontroll.

Forskningsrådets brudd på eget økonomireglement, og måte å forvalte milliardene til norsk forskning på, er direkte oppsiktsvekkende.

Blant annet har man ifølge Aftenposten etter eget forgodtbefinnende sjonglert med penger mellom ulike poster i budsjettet over flere år. Man har tatt midler fra en post for å dekke opp på en annen.

Det er som om Statens Vegvesen skulle ha fått tildelt penger til veier i Finnmark men i stedet bruke det på trikk i Oslo. Alle skjønner hvor galt dette bærer av sted.

Det som er mer alvorlig, er at Forskningsrådet samlet sett ligger an til å gå med milliardbeløp i minus de neste årene, fordi man har hatt for høy aktivitet i forhold til bevilgningene fra Stortinget.

Dette kan ingen av de forskningsinstitusjonene som har tilpasset seg de ambisiøse utlysningene Forskningsrådet har lagt opp til, lastes for. Men det er likevel de som blir å merke det, ikke minst blir det utfallet for det store nordnorske breddeuniversitetet i Tromsø.

Dette er en trist, men uunngåelig konsekvens. I en tid der staten må bruke mindre penger, har Ola Borten Moe tatt nødvendige grep for å sikre økonomisk bærekraft. Nå må man prioritere på en annen og skarpere måte. Det er noe Forsknings-Norge vil ha til felles med andre sektorer i samfunnet.

Det er verdt å merke seg at det som nå skjer, i praksis er en opprydning etter flere statsråder under Høyre og Erna Solberg i perioden 2013 til 2021. Når Forskningsrådet tidligere har sett på kutt som «lån» til staten, og ikke reduksjon i bevilgningene, tyder det det på sjelden svak dialog mellom Forskningsrådets ledelse og styre, og eierne i Kunnskapsdepartementet.