Avisa Nordlys mener i en lederartikkel 11. januar at fylkeskommunen stiller for svake krav til fergene i Troms. Artikkelen skaper et inntrykk av at fylkeskommunen finansierer busskontrakter ved å senke kravene til ferger. Dette stemmer ikke. Troms og Finnmark har fokus på langsiktige anbudskontrakter med miljøvennlige og funksjonelle ferger.

Les også

Parodi på samferdsel

Uansett alder på fergene er det en forutsetning fra fylkeskommunen at alle turer skal gjennomføres. Vi følger opp eventuelle avvik med våre operatører.

Det er også viktig å fastslå at fylkeskommunen ønsker et kvalitetsmessig godt tilbud på alle fergesamband, akkurat som på våre buss- og båtkontrakter. Nordlys sier at det finnes et betydelig handlingsrom i anbudsprosessene. I ordinære fergekontrakter med 10 til 15 års varighet er jeg enig i det.

Vi har flere eksempler på kollektivkontrakter med tilfredsstillende ferger som er til å stole på. I løpet av våren vil vi i flere samband ha nyere fergemateriell, for eksempel Breivikeidet-Svensby

Det som gjør situasjonen litt spesiell på enkelte fergesamband er følgende:

1. Det er få ferger tilgjengelig i markedet, særlig nyere fartøy

2. Staten har satt som krav at så mange fergesamband som mulig skal gjøres utslippsfrie.

3. Ingen brukte ferger er nullutslippsfartøy

4. Nullutslipp krever ny infrastruktur

Fylkesrådet er veldig opptatt av å redusere utslipp av CO2 i Troms og elektrifisering av ferger er et av de viktigste og mest effektive virkemidlene for å oppnå dette. Ferger i Troms slipper ut cirka 47 000 CO2 per år. Derfor er vi i gang med dette og de første elektriske fergene vil gå over Lyngen og Ullsfjorden om få måneder.

Det tar tid å bygge ladeinfrastruktur på fergekaiene og å bygge eller tilpasse ferger til klimavennlig drift. For nye eller nyere ferger kreves minimum 10 års kontraktstid for å få tilbud som er akseptable. Operatører regner sine kostnader og avskrivninger med kontraktslengde som utgangspunkt. Da risikerer man i verste fall å måtte betale en ny ferge over to år. Selv ikke med tredoble billettpriser ville dette vært i nærheten av oppnåelig. Spesielt nå når noen samband er gratis. Ingen kjøper en helt ny bil for å ha den i to år, hvis man ikke er sikker på om den kan selges etter to år. Risikoen er for stor.

Dette har altså vært situasjonen for de fleste av sambandene som Nordlys nevner. Når kontrakten utløper omtrent samtidig som utslippskravet innføres, er en kortsiktig kontrakt eneste løsning mens vi bygger.

Avisa setter et særlig fokus på sambandet Brensholmen-Botnhamn. Det er viktig å ha med seg at fergen der er i en toårig prøvedrift som helårssamband. Det må vedtas varig drift og tas hensyn til nullutslipp før vi lager neste kontrakt.

Omstillingen til et mer miljøvennlig samfunn har et stort potensial, men det krever langsiktig planlegging og er økonomisk krevende. Begrensede midler fra staten til nullutslipp gjør at fylkeskommunen i hovedsak må finansiere dette selv, samtidig som vi er inne i en tid hvor generell kostnadsvekst på fergedrift på opp mot 20 prosent. Rammetilskuddet fra staten dekker ikke mer enn ordinær prisstigning. I tillegg foreslås det fra et ekspertutvalg at når det nye inntektssystemet skal legges om så vil fylkeskommunen (Troms) får store kutt i de årlige overføringer.

Til tross for dette er jeg positiv til fremtiden og muligheten for gode tjenester til innbyggerne. Vi må alle se fremover til bedre ferger i langsiktige anbudskontrakter.