Åpent brev til Samferdselsdepartementet og fylkesrådet i Nordland

Det har nokså lenge vært gratis for passasjerer på ferger.

Nylig ble en del fergestrekninger gratis også for kjøretøy. Disse tiltakene har naturlig nok blitt møtt positivt av mange.

Samtidig må passasjerer på hurtigbåter betale full pris.

Jeg vil her fokusere spesielt på de innbyggerne som kun har hurtigbåten som sin reisemulighet fra/til sitt bosted. Altså ingen veiforbindelse og ingen ferge.

Disse innbyggerne langs kysten har tydeligvis blitt «glemt» av regjeringen og fylkesrådene! Det er registrert at en del stortingspolitikere har bebudet at det også vurderes tiltak når det gjelder hurtigbåtbillettene, men når kommer disse?

Jeg nevner her konkrete eksempel fra Tysfjord:

  • Den veiløse bygda Musken har daglige anløp av hurtigbåten. Passasjerer må betale kr. 186 for tur til Kjøpsvik og kr. 160 for tur til Drag. Innbyggerne i Musken er avhengige av å reise ut til butikker, lege, besøk mv.
  • Strekningen Kjøpsvik – Drag trafikkeres av både ferge og hurtigbåt. Mens en passasjer reiser gratis med ferga, må en passasjer på hurtigbåten betale hele kr. 123 for samme strekningen! Det er innlysende at de aller fleste som skal reise denne strekningen prioriterer å innrette seg etter fergeavgangene, som er hver annen time fra henholdsvis Kjøpsvik og Drag. Dette medfører at antall reisende på hurtigbåten går ned. Og passasjerstatistikken er selvfølgelig grunnlag for framtidig opplegg og eksistens for hurtigbåtrute på Tysfjorden.

Selv om drivstoffprisene er rimelig høye for tida, vil jeg tro at en del innbyggere og feriefolk vil bruke privatbåten i stedet for hurtigbåten.

Et annet tankekors er jo, at mens tusenvis av feriefolk, også utlendinger, reiser gratis med sine biler og bobiler på en rekke fergestrekninger, må innbyggere langs kysten og på øyene betale dyrt for å komme seg til og fra med offentlig drevet hurtigbåt!

Her må noe gjøres – snarest!