Gå til sidens hovedinnhold

Feilslutning fra redaktør Tor Kjetil Kristoffersen om at «Ànte banker kona oftere enn Ola»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

IFinnmark publiserte en artikkel den 15.08.2021 med følgende overskrift: «Ànte banker kona oftere enn Ola». Artikkelen ble også presentert i Nordlys 16.08.2021.

Avisene henviser til voldsstatistikk fra SAMINOR, men gir feilaktig informasjon om forskningsfunnene. Innledningsvis henvises det kort til forskning om vold blant samer og ikke-samer fra UiT. Denne forskningen baserer seg på data fra SAMINOR 2 undersøkelsen utført av Senter for samisk helseforskning ved UiT Norges arktiske universitet.

Videre beskrives den nye handlingsplanen for vold i nære relasjoner, hvor forsker Bergman intervjues om temaet. Her virker det som om at journalisten har tatt en snarvei, og blandet sammen funn fra vår SAMINOR studie med den kvalitative intervjustudier fra 2017 utført av Bergman med kolleger fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Bergman og kolleger har gjennomført fokusgruppeintervjuer med ansatte i politi- og hjelpeapparat om vold i nære relasjoner.

Begrepsavklaring

Det er nå ei begrepsavklaringer er på sin plass. Fokusgruppeintervjuer er gjort på et begrenset antall individer, hvor kvalitativ forskning gir grunnlag for utdypende informasjon. Kvalitative intervjuer er ikke statistikk, og verken skal eller kan brukes til å generalisere forskningsfunn gjort gjennom intervjuene. Det er for få deltakere til at resultatene kan brukes til statistikk.

Voldsstatistikk som nevnes i artikkelen fra IFinnmark og Nordlys er fra SAMINOR studien og er gjennomført i mange samiske og norske områder, deltakerne er mange og svarene brukes til statistiske analyser. Dette er kvantitativ forskning. Totalt 11 600 personer deltok i SAMINOR 2 spørreskjemadelen, hvor også spørsmålene om vold i nære relasjoner var en del av studien. I denne sammenheng er det kun SAMINOR studien som har voldsstatistikk i forhold til våre fler-etniske samiske samfunn. SAMINOR har ikke spurt om etnisk bakgrunn eller yrke til voldsutøver og annen statikk på temaet som inkluderer samisk bakgrunn finnes ikke.

Feilaktige påstander

Det er svært uheldig og ikke minst overraskende at media som IFinnmark og Nordlys, kjører ut en artikkel som er misvisende, spekulativ og ufin. Veien til større leserskare må ikke gå på bekostning av god faglig og etisk forsvarlig journalistikk. Avisene tillater seg å henvise til voldsstatistikk, men er uredelig i forhold til forskningsfunn. En underoverskrift i teksten er følgende:

– Hva så med reindrifta? Det er vel den gruppen samer som har bevart språk og kultur best blant samer. Men også der er man overrepresentert på voldsstatistikken.

SAMINOR 2- spørreundersøkelsen har IKKE presentert data om verken voldsutøvers etnisitet eller om reindrifta og vold. Hvor har nyhetsredaktør Tor Kjetil Kristoffersen data om at det er overrepresentasjon av vold i reindrifta og at Ànte banker kona oftere enn Ola?

Overskriften gir et inntrykk av at vi vet noe om etnisiteten hos voldsutøver, men det gjør vi ikke. I artikkelen påstås det også at reindriftssamer er overrepresentert i voldsstatistikk og at samiske menn utfører vold hyppigere enn norsk menn. Dette finnes det pr i dag ingen forskningsbasert informasjon om, verken i reindriftsamisk samfunn enn i andre fler-kulturelle samfunn.

Samfunnsproblem

Da vi i SAMINOR 2 inkluderte voldsspørsmålene i 2012, var dette et uvanlig tema å inkludere i en stor befolkningsundersøkelse. Både den gang og nå er det ansett som vanskelig å spørre om temaet. Ikke minst fordi faren for etnisk stigmatisering er stor. Vi i SAMINOR har likevel gjort et valg at også det mest vanskelige og sårbare skal være en del av vår forskning, fordi hele målsetningen med å gjøre slike befolkningsundersøkelser er forebygging og sammen skape et godt samfunn.

Snarveier til leserklikk

Det kreves god oversikt og kunnskap om forskning og forskningsmetoder når resultater skal publiseres i dagsaviser. Vold i nære relasjoner er et tema som gir høy leserskare og blinker rødt. Det er lett å ta snarveier for å få publisitet for egen artikkel. Så til dere journalister som ønsker gode artikler: «Vær varsom plakaten» er helt essensiell, gjør et skikkelig arbeid før publisering. Overskrifter som øker marginalisering og fyrer opp under fordommer gjør hverdagen enda vanskeligere for voldsutsatte, og øker faren for enda mer taushet.

Og prisen er det voldsofre som må betale, uavhengig av hvilket etnisitet og kjønn de har.

Kommentarer til denne saken