Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) står i ei alvorlig krise. Som ordfører i vertskommunen har jeg fulgt utviklingen med stor bekymring. Fredagens stortingsmelding bidro dessverre ikke til ro, tvert imot. Meldingas åpning for en filial i Bodø er prematurt og ikke kunstnerisk forankret. Det kan ikke skje før langt frem i tid.

Fokuset i alle uttalelser, fra statsråd Raja til styreleder Ellingsen, har vært at Nord-Norge fortjener et kunstmuseum for hele Nord-Norge. Om de virkelig mener dette, bør de ta innover seg de harde realitetene: Museet er totalt skadeskutt. Det mangler kunstnerisk ledelse. Det mangler kunstnerisk tillit. Og det mangler et sted å være.

I over ett år har Nordnorsk Kunstmuseum stått uten kunstnerisk leder og direktør. I tillegg har styret hatt store utskiftninger. Flere styremedlemmer, inkludert to ganger styremedlemmer oppnevnt av kunstnerorganisasjonene, har valgt å forlate styret. Det levner liten tvil om at kunstnermiljøene, regionalt og nasjonalt, er kritiske til prosessen rundt museet. Tilliten er svekket, om ikke borte. Som tidligere styreleder i Tromsø internasjonale filmfestival vet jeg hvor avgjørende det er for en kunstnerisk organisasjon å ha kunstnerne med seg i arbeidet. Hva er et museum uten kunstnerisk innhold? Å gjenoppbygge museets omdømme blant kunstnere, er ikke gjort på en dag. Det kommer til å ta tid og mye krefter.

Opprettelsen av en filial i Bodø virker heller ikke kunstnerisk forankra. Prosessen har vært kort og politisert. Det er ikke fra kunstnerne selv dette behovet er kommet. Samtidig erkjenner vi at Bodø fortjener et sted for visuell kunst. Fylkesråd for kultur i Nordland, Kirsti Saxis sier til Avisa Nordland samme dag som at meldinga kom, at de er klare med bygg og at åpninga kan skje allerede neste år. Kanskje er Bodø klare, men det levner liten tvil om at NNKM ikke er det.

Det er med stor glede vi i vertskommunen leser at regjeringa anerkjenner NNKMs fortvilte behov for større, eventuelt nye og bedra fasiliteter. Behovet er prekært, søknaden er levert og det forventes nå at den innvilges, og at NNKM i nærmeste fremtid skal kunne finne egnet sted og flytte hele eller deler av samlingen. Et meget tidkrevende arbeid for hele organisasjonen. Dette arbeidet er kjernevirksomheten i museet, og må naturligvis prioriteres. Det virker ikke som at det er planen, og det er svært bekymringsfullt.

Stortingsmeldinga setter NNKM mildt sagt i en vanskelig skvis. Det er ikke til museets beste nå å fragmentere det lille av energi rundt museet. Fokuset må være å redde det som reddes kan i relasjoner og organisasjon. Å kreve av et sønderskutt museum å opprette filial i Bodø, bør ikke skje før NNKM har fått nye lokaler, ny kunstnerisk ledelse og ikke minst har gjenopprettet tilliten blant kunstnerne.