Stortingskandidatene Sandra Borch og Bent-Joachim Bentzen fra Senterpartiet leverte i forrige uke en lengre tirade mot regjeringens forsvarspolitikk. Hovedpoenget til stortingskandidatene fra Senterpartiet er at markedspriser på forsvarsboliger betyr at kostnadene skal dekkes av Forsvarets ansatte. Dette er ikke riktig.

Det er mange gode grunner for denne endringen, men viktigst er hensynet til et velfungerende boligmarked ute i distriktene. Justeringen betyr at utleieprisen for mange forsvarsboliger vil øke, slik at de kommer på nivå med prisene for sivile utleieboliger.

Forutsetningen for justeringen er imidlertid at Forsvaret skal kompensere for dette gjennom et økt tilskudd til husleie for den enkelte ansatte. Det er derfor ikke snakk om at noen vil få to til tre ganger så stor husleie som de har i dag. Den økte husleien vil bli kompensert. Forsvaret gjør ikke dette for å spare penger eller finansiere andre tiltak.

Så er det slik at dette også berører spørsmål om fordelsbeskatning. Det vil si at man må betale skatt på fordeler man får fra arbeidsgiver. Dette prinsippet gjelder for alle arbeidstakere i alle sektorer og må derfor ses i en større sammenheng. Forsvaret og personellorganisasjonene er i forhandlinger om detaljene rundt dette, men jeg kan love at forsvarsansatte fortsatt skal ha et rimelig og godt boligtilbud i fremtiden.

At Forsvaret spiller på lag med kommunene og er med på å skape gode lokalsamfunn er helt avgjørende for at vi klarer å holde på våre dyktige ansatte og for Forsvarets samarbeid med andre offentlige aktører.