Oddmund Enoksen drøfter i Nordlys forholdet reindrift/utbygging av vindkraft. På slutten av innlegget formulerer han et spørsmål der svaret hans ligger implisitt, men det er helt feil. Spørsmålet er omtrent slik: Hva er det reelle alternativet til å bygge ut vindkraft i Norge, når vi skal fase ut bruken av fossil energi? Det korrekte svaret er at norsk vindkraft har ingen betydning for den globale klimautviklingen.

Begrunnelsen er enkel. Tallene for energibruk i verden, dokumenterer på en overbevisende måte at norsk vindkraft er en klimamyte. Globalt brukes det mer enn 150.000 TWh (for det meste) fossil energi. Av dette er nesten 30.000 TWh «elektrisitet», i hovedsak lagd av kull og naturgass. De fleste skjønner at 50 TWh norsk vindkraft (som er målet), er omtrent uten betydning for bruken av fossil «elektrisitet» i verden, særlig når man tar i betraktning den enorme raseringen av norsk natur 50 TWh vil medføre.

Slike fakta overbeviser de fleste, uansett hva de mener om årsakene til klimautviklingen på kloden. Hva som er alternativet til vindkraft, er mer komplisert – det gjelder helt sikket spørsmålet om vekstprosessene i samfunnet, men det får jeg komme tilbake til.