Viser til innlegget av Elnar Holmen om «Handegårds faktafeil». Beklageligvis var det en kommafeil i det innlegget som ble trykt i Nordlys' papirutgave på onsdag. Jeg sendte Nordlys en korrigering nokså umiddelbart etter første variant, men beklageligvis trykte avisa første utgave, og ikke korrigeringen.

Resten av det jeg skrev, er korrekt. Og trykkfeilen berører ikke hovedpoenget i min artikkel, nemlig at industri- og energibransjen kontinuerlig formidler «informasjon» om «fakta» som ikke lar seg dokumentere, og der det er umulig å sjekke hva som er sant og hva som er eventyr.

Ellers: Hvorfor i all verden Elnar Holmen kaller meg «Steigan.no-kommentator» skjønner jeg ikke - jeg har aldri sendt Steigan et eneste innlegg. Men jeg har gitt alle som er interessert i det jeg skriver, tillatelse til å trykke stoff de måtte være interessert i, jo flere, jo bedre. Og Steigan.no er ett av de nettsteder som formidler en del av mine artikler. Det oppfatter jeg som positivt.