Nord-Norge har Europas laveste strømpriser i dag, det er det hovedsakelig to grunner til. Det ene er at det produseres mere strøm enn det brukes i dag. Det andre er begrenset overføringskapasitet fra Nord-Norge og sørover. Relativt lave strømpriser er det også i Midt-Norge, Nord Sverige og Nord Finland av lignende årsaker.

Ingen økt overføringskapasitet mellom Nord-Norge og Sør-Norge

Det er i dag ingen planer om økt overføringskapasitet for strøm mellom nord og sør i Norge som det nærmeste 10 året vil kunne øke overføringskapasiteten fra Nord-Norge og sørover, og dermed kunne medføre kraftig prisøkning i nord. Det er imidlertid planer for nærings- og industrietablering i Nord-Norge som om få år vil øke strømforbruket og bruke opp dagens strømoverskudd på ca 8 TWH i Nord-Norge. Det er og etableringer som vil gi arbeidsplasser, næringsutvikling i landsdelen og sikre at kraft produsert i nord gir nordnorske ringvirkninger og utvikler landsdelen vår. Det er situasjonen.

At Nordlys og andre lar seg lure av at partiet Rødt under behandlingen av en annen sak fremmet et forslag på to setninger om å ikke øke overføringskapasiteten, er synd og avsporer viktigheten at det arbeidet med norsk energipolitikk som regjeringen har satt i gang gjennom blant annet gjennom nylig opprettet energikommisjon som skal se på hvordan vi over tid framover skal sikre tilstrekkelig, rimelig strøm for husholdninger og næringsutvikling i både i Nord-Norge og resten av landet.

Ingen har stemt for sørnorske strømpriser i nord

Når Nordlys på lederplass og andre framstiller det som at det nå nærmest om kort tid så vil Nord-Norge få like høye strømpriser som i deler av Sør-Norge, og at nordnorske Stortingsrepresentanter har begått et svik mot landsdelen, fordi Rødt ikke fikk vedtatt sitt løse forslag i behandlingen av en annen sak, framstår det både feil, lettvidt og useriøst. Det burde kunne forvente litt mere av landsdelsavisa på lederplass.

Ingen av stortingsrepresentantene fra Ap, H, Sp, Frp, Krf og V som stemte imot Rødt sitt forslag gjorde det for å få høyere strømpriser i nord, men fordi forslaget ikke vil ha noen betydning, ble fremmet i en annen sak uten noe som helst grunnlag om hva man faktisk ville og hvordan. Rett og slett et demonstrasjonsforslag fremmet for å skape et feilaktig inntrykk av fakta. Det er som sagt ingen eksisterende planer som vil kunne øke overføringskapasiteten mellom nord og sør det nærmeste tiåret, bygging av kraftlinjer tar flere år og Rødt sitt forslag ville ikke endret på det.

Krystallklar politikk

I tillegg har Senterpartiet vært og er tydelige på er at det skal ikke bygges eller forseres bygget overføringskapasitet mellom nord og sør for å tappe landsdelen for strømoverskudd. Det har både undertegnede og Sigbjørn Gjeldsvik fra finanskomiteen nå kommunal- og distriktsminnister sagt tydelig i media senest for tre uker siden, også godt forankra i Stortingsgruppa. Det samme er næringsminister, energiminister og statsminister tydelige på, altså Ap-Sp regjeringen. Rødt sitt forslag er dermed også å slå inn åpne dører, når vi og vet at Høyre mfl har vært klare på lignende.

Fordummende og synd av Nordlys

At partiet Rødt helt impulsivt prøver å skape et inntrykk av at de plutselig er blitt opptatt av fortsatt forutsigbar og rimelig strøm til husholdninger og næringsutvikling i nord, blir som å selge andres settepoteter som nypoteter. At noen kan lar seg lure av Rødt sin fremstilling kan man forstå, og leve med. At Nordlys også lar seg lure av det er synd, men det blir direkte fordummende og useriøst å beskylde nordnorske stortingsrepresentanter for svik på et så fullstendig feilaktig grunnlag.

Energi for framtida, for landsdelen

For Senterpartiet handler norsk energipolitikk om å sikre nok rimelig strøm både til hele landets husholdninger og næringsliv over lang tid, også om 5, 10, 20, 30 år. Derfor har regjeringen startet det arbeidet. At vi fikk noen dårlige kort på handa takket være tidligere regjeringers avtaler knyttet til oversjøiske kabler fra Sør-Norge og en energipolitikk uten langsiktighet, og et grønt skifte man ikke har tatt på alvor hva krever av energi er noe av utgangspunktet også, samt flere ting. Det som definitivt ikke er et utgangspunktet er et svik mot landsdelen, det fortjener faktisk ingen av Stortingsrepresentantene fra Nord-Norge uavhengig av parti å bli beskyldt for, hverken av Nordlys eller andre, den slags debattnivå tjener ingen