Som tillitsvalgte i privat og offentlig sektor kjenner vi virkeligheten til våre medlemmer. Derfor slåss vi hver dag for at kriminelle aktører må sparkes ut fra arbeidslivet. Skal vi få et bedre organisert og ærligere arbeidsliv, må vi ha en regjering som styrker det statlige tilsynet og reguleringer som stenger de useriøse aktørene ute. Og det betyr at vi må skifte ut de som i dag bemanner regjeringskontorene!

Vi må få en rødgrønn regjering som hører på arbeidsfolket og rydder opp i arbeidslivet!

Som tillitsvalgte snakker vi arbeidsfolks sak. Kampen for sterkere styring og tøffere tilsyn i arbeidslivet fortsetter. Høyreregjeringa har dessverre svekket evnen, men vi skal kjempe for å få den tilbake. Et sterkt tilsyn med tilstrekkelige ressurser er et krav vi ikke vil gi oss på.

Vi trenger en nasjonal modell for seriøsitet i arbeidslivet. Offentlig sektor er en stor kunde og kan stille strenge krav til tilbydere. Lokalt finnes mange avtaler. Disse må løftes opp til tydelige, nasjonale regler.

Vi trenger ei regjering som hører på arbeidsfolk. Vi krever faste, hele stillinger som hovedregel. Det er det fullt mulig å få til. Vi etterlyser politisk vilje til å innføre regelverk og iverksette streng oppfølging. Vårt krav er styrket evne!

Vi åpner samfunnet etter pandemien. Dermed åpnes også nye muligheter for useriøse og kriminelle aktører i arbeidslivet. Vi må få en offensiv mot sosial dumping, mot utnytting og ulikhet. Porten må stenges for arbeidslivskriminelle, for alltid!

Vi skal stemme for et seriøst arbeidsliv, for en slagkraftig rødgrønn regjering som setter arbeidsfolk først. Vi må sette på rødt lys mot alle useriøse aktører. Da må vi gi rødt kort til høyrepartiene. De har vist at de aldri vil stille seg på arbeidsfolks side.

Vi må ha ei ny regjering, som samarbeider med fagbevegelsen – og setter ny kurs. Nå!

Godt valg, folkens!