Høyres ønske om norsk EU-medlemskap er en trussel mot vår nasjonale kontroll over naturressurser som olje og gass, vannkraft og fisk. Når Høyres Bård Ludvig Thorheim skal svare på min utfordring om dette skriver han om alt annet. En velkjent taktikk når man ikke kan svare på utfordringen.

Les også

Senterpartiets bekymringer 

Her kommer derfor tre spørsmål til Høyre og Thorheim om nasjonal kontroll i saker hvor EUs interesser ikke sammenfaller med våre egne interesser. At Norge og EU i flere viktige spørsmål har motstridende interesser, er en av de store farene ved et mulig norsk EU-medlemskap.

1. EU utfordrer stadig vår fiskeriforvaltning og har vanskelig for å forstå at når Storbritannia har gått ut av EU så må EUs fiskekvoter i norske farvann reduseres. Blir vi medlem av EU så overtar EU vår fiskeriforvaltning, det blir felles EU-hav. Er Høyre klar til å akseptere at vi skal gi i fra oss nasjonal kontroll over fiskeriressursene våre?

2. EU har store problemer med å forstå at vår magasinerbare vannkraft er fornybar energi. De nekter å likestille den med annen fornybar energi. Er Høyre klar til å akseptere at vannkraften vår skal settes i samme bås som gass, olje og kull og behandles deretter, det vil si som forurensende energi?

3. EU vil avvikle bruk av naturgass innen 2049. Det vil være samme uansvarlige politikk som Tyskland har hatt om avvikling av atomkraft. En politikk som nå bidrar til økt bruk av kull, høye strømpriser og svekket forsyningssikkerhet i hele Europa. Er Høyre klar til å akseptere at vi skal slutte å lete etter og å produsere naturgass?

Som tilhengere av norsk medlemskap i EU, og dermed med ønske om å underlegge seg EUs styrende organ og bestemmelser, har Høyre sikkert gjort seg opp en mening om disse spørsmålene. Jeg håper på et presist svar.