Spørsmålene i overskriften ble ikke besvart av ordføreren eller Ap i valgkampen. Velgerne hadde fortjent svar, men svarene ble ikke gitt.

Håkøyforbindelsen er nøkkel til Tromsøyas og Kvaløyas trafikk-problemer og løsninger. Vi får dessverre ingen forbedring av køer, veginnkortinger og tidsgevinster i trafikken før Håkøyforbindelse kommer på plass.

Så første oppgave for kommunestyret bør være å få en ny utredning om Kvaløyforbindelse på plass. Den forrige er utdatert og konkluderte med parallell bru til Sandnessundbrua. Tidligere i sommer ble forslag fra Høyre om ny utredning avvist av Ap og bompartiene.

Blir Kvaløyforbindelse utredet?

Nå får vi se om Ap vil la anti-bilpartiene styre byen til å nekte utredning om Kvaløyforbindelse? I så fall må byen vente på brukbare løsninger til etter neste valg om 4 nye år. Større fraflytting fra Tromsø og priskrakk i boligmarkedet kan bli det sannsynlige resultatet.

Hvis utredning blir iverksatt, så bør kommunestyret sikre seg en objektiv utredning ved å unngå noen utredere som Statens Vegvesen, Nye Veier AS og Tenk Tromsø, ettersom disse har vist seg å være ikke objektive i Tromsøs trafikkspørsmål.

Det blir mer spennende å få vite hvor høye bompengesatsene blir når ønskede forhøyelser er innført og nårtid forhøyelsene kommer.

Hvor høye blir bompengesatsene?

Fra januar i år har avisene rapportert om bomsystemets inntektstap og underskuddsdrift hver måned uten at Ap og bompartiene har reagert. Antakelig fordi de fryktet for valgresultatet hvis de høynet bomsatsene. Nå er valget passert og hverdagen krever handling.

Så hvor stor blir veksten i bompengesatsene?

Inntektstapene er hittil på 25-30 % av anslagene på 299 mill i 2023, det tilsvarer årstap på 70-90 mill kr. Hvis nye bomtakster skal kompensere for dette, så kan det tilsvare 20 – 30 – 40 % økning av bomsatsene. Størrelse på økningen kan bli avhengig av hvor raskt man vil hente inn tap og underskudd som er påført hittil uten tiltak fra ledelsen i kommunen.

Les også

På lag med yrkessjåførene

Oppmykning av nullvekstmålet?

Det er tilsynelatende opplest og vedtatt at nullvekstmålet skal gjelde til evig tid, uansett hvor skadelig og uproduktivt det er for samfunnsøkonomien. Dette holder ikke.

Innholdet i begrepet «nullvekstmålet» må diskuteres og defineres ordentlig. I dag legges det forskjellige tolkninger til grunn, f eks:

  • Nullvekst i biltrafikk
  • Nullvekst i bilantall
  • Nullvekst i kjørelengder
  • Nullvekst i bilutslipp/klimagasser

Opprinnelig var det reduksjon av utslippene som var ønskelig, mens biltrafikk/kjørelengder er blitt en målestokk, kanskje mer eller mindre utilsiktet. Bil- og motorfabrikkene har utviklet bedre motorer med mindre utslipp, mye raskere enn utslippskravene har kommet, slik at utslippene reduseres uansett om kjøredistansene øker ganske mye. Elbilene hjelper på dette.

Destruktiv målsetting?

Kravene om nullvekst i bilkjørte km er dermed et foreldet og uaktuelt krav som bør skrotes snarlig. Det er også uproduktivt, fordi bilkjøring er noe av det mest «produktive» vi kan foreta oss, og vi pålegger oss selv en dyr og uøkonomisk tvangstrøye.

Hvis vi endrer til å kreve nullvekst i utslippene, så blir målet oppfylt uten problemer, og vi kan bruke bilparken mye mer effektivt.

I valgkampen var det en del uenighet om reforhandling av byvekstavtale, bypakke, bomsatser, byggegrenser i distriktene mv.

Reforhandle avtaler?

Hvis det er fortsatt flertall for bompenger, og enighet om at reforhandling bør kreves, så kan kommunestyret diskutere krav i en reforhandling. Høyere statsstøtte som medfører lavere bomsatser er et ønske for alle. Håkøyforbindelse må finansieres, men ikke nødvendigvis før en utredning med planvedtak er utført, dvs tidligst om 2-3 år.

Hvis Håkøya får egne bompenger, så kommer spørsmålet om tilsvarende bomsatser på Sandnessundbrua, og dermed kortere betalingstid med lavere satser for alle, men IKKE før ny Kvaløyforbindelse er ferdig utredet med alle innsparinger i trafikken.

Byvekstavtalens konsekvenser med tilnærmet byggenekt i distriktene er alene et grunnlag for reforhandling eller forkasting av hele bomsulamitten.

Hvis ikke reforhandlinger blir utført skikkelig, som dessverre skjedde i år, så skaper det grunnlag for et nytt «bompengevalg» i Tromsø om 4 år.

Les også

Kvaløya-forbindelsen bør tenkes gjennom på nytt og prioriteres høyt