På NATOs toppmøte tidligere i sommer ble NATO-medlemmene enige om at atomvåpen-avskrekking skal få en større plass i alliansen. Det var et farlig vedtak som ikke ble bedre av at NATO led et forsmedelig nederlag i Afghanistan kort tid etter.

Når det er krise i NATO, er det enda viktigere å støtte opp under alliansen, er det enkelte politikere som hevder. De tolker det dithen at nå må ingen stille spørsmål ved atomopprustingen. En annen innfallsvinkel kan være at når det er krise i NATO, må vi benytte muligheten til å tenke nytt om sikkerhetspolitikk. Slikt sett må Afghanistan-nederlaget ikke føre til at vi samles i bånn, det vil si at vi samles om atomvåpnene – men at vi heller ser på muligheten av at NATO sammen kan ta skritt for også å redusere atomtrusselen.

I dag er situasjonen uholdbar. Det foregår en sterk opprusting, kombinert med at mange nedrustningsavtaler er sagt opp. President Biden greide så vidt å berge Start-avtalen som regulerer de store strategiske atomvåpnene. Men det utvikles nye og mindre våpen. Det er rimelig å tenke at slike våpen snart vil bli å finne på de amerikanske ubåtene som besøker Norge i stadig større grad. Kina bygger atomvåpensiloer for fullt for å ha nok våpen til å stå i mot amerikanernes rakettskjold i Stillehavet. Situasjonen er vanskeligere og mer uoversiktlig enn i den kalde krigens dager da Sovjet og USA aleine truet hverandre med gjensidig utslettelse. Vi kan ikke satse på fortsatt flaks, det må skje noe. Den eneste muligheten er å presse atomvåpenmaktene til å snakke sammen.

Dette var bakgrunnen for oppropet i vinter fra 55 tidligere internasjonale ledere som oppfordret til undertegning av FNs atomvåpenforbud. Det var hovedsakelig tidligere statssjefer og forsvarsministre fra land som i likhet med Norge, ligger under USAs atomvåpenparaply. Det betyr land som bygger sin sikkerhet på at de skal forsvares med atomvåpen fra USA.

«Verdens atomvåpenstater må presses og hjelpes til å forhandle om gjensidig reduksjon og avskaffing av atomvåpen. Nato kan ikke løse atomvåpenproblemet alene. Men Nato kan lede», skrev Kjell Magne Bondevik og Torbjørn Jagland som var to tidligere norske statsministre som skrev under oppropet.

Det er ingen motsetning mellom å være medlem i NATO og å støtte norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud. Venstre, KrF, MDG, Sentrum og Senterpartiet er partier som er sterke NATO-tilhengere og som støtter atomvåpenforbudet. SV og Rødt støtter også snarlig signering, dvs en signering innafor rammene av NATO-medlemskapet. Høyre og FrP avviser tilslutning til atomvåpenforbudet, mens AP sier at det foreløpig ikke er aktuelt å signere. Hva som skal til for at Ap vil ønske å signere er mer uklart.

I høst kommer også spørsmålet om endring av norsk basepolitikk til behandling i Stortinget. Nei til atomvåpen er bekymret over at Norge dras inn i en situasjon med økt spenning mellom USA og Russland.

Etter vår mening er vi ikke tjent med økt tilrettelegging for amerikanske atomdrevne ubåter. Utafor atomvåpentraktaten kan vi ikke kontrollere om ubåtene har atomvåpen om bord. Det samme gjelder amerikanske flybaser, der vi i en krisesituasjon kan oppleve at Norge får atomvåpen uten godkjenning av norske myndigheter.