Denne uka var det ett år siden Sergej Lavrov møtte Anniken Huitfeldt i Tromsø. Og Huitfeldt sa "– Vi hadde en god og åpen dialog om områder hvor vi vil fortsette og forlenge samarbeidet."

Det er ord om Russland som det er lenge til en norsk utenriksminister vil ytre igjen.

Det møtet, der også Finlands utenriksminister deltok, var preget av diplomatisk åpenhet, til tross for Lavrovs iherdige angrep på Nato.

Sergej Lavrov og Anniken Huitfeldt la da også ned i fellesskap en blomsterkrans på et sovjetisk minnesmerke på Tromsø Gravlund.

Siden har det skjedd historiske omveltninger i Europa. Russland har, gjennom sitt angrep på Ukraina, pådratt seg strenge sanksjoner som også Norge støtter opp om. Det er nær sagt ingen diplomatisk kontakt mellom landene.

Finland har søkt seg inn i Nato, og det Barentssamarbeidet som foranledninget møtet i oktober 2021 er ikke bare lagt på is. Det er dødt for all overskuelig fremtid.

Betydningen av russisk minnesmerkepolitikk har også demret for oss - det er lenge til vi får se en norsk topp-politiker legge blomster ned på sovjetiske minnesmerker. Om noensinne.

Likevel er det ikke full isolasjon i Norges forhold til Russland. Én kanal er fortsatt åpen - og det er forhandlinger om fiskeriforvalning i Barentshavet.

Avtalen kom i havn denne uken, etter en relativt kort, digital, forhandling mellom Norge og Russland. Der partene ble helt enige i at kvoten for blant annet uttak av torsk må ned med 20 prosent i 2023 for å opprettholde bestanden.

– Det er ikke uventet, men samtidig er det jo likevel nesten litt oppsiktsvekkende, i den situasjonen vi er i nå, at Norge og Russland faktisk blir enige om en kvoteavtale for neste år, som er helt i tråd med de vitenskapelige anbefalingene, sa forsker Geir Hønneland fra Fridtjof Nansens Institutt til NRK da avtalen ble signert.

Denne avtalen fremstår som rasjonell og fornuftig. Den fastsetter kvoter også for EUs fartøy. som fisker i Barentshavet. Det er en ansvarlig avtale som ivaretar økologiske premisser for en viktig matressurs som også Europa trenger.

Så er det er viktig å merke seg at avtalen protokollfører også en trussel: Fra 14. oktober er bare havner i Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes åpne for russiske fiskebåter. Om noen av disse blir stengt, forbeholder Russland seg retten til å oppheve avtalen.

Hvorvidt dette er en ekte trussel kan Norge fort bli utfordret til å finne ut av. Om Russland trapper opp sine andre trusler, og utfordrer sikkerheten til norske interesser og installasjoner, er veien kort til at Norge stenger også disse havnene.