Gå til sidens hovedinnhold

Etnisk- og demokratisk likeverd inn med tyngde på Sametinget?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den store vinneren ved årets Sametingsvalg er Nordkalottfolket.

NSR fikk 32,5 % av stemmene. Dette er en tilbakegang på 7,5%.

Nordkalottfolket fikk en oppslutning på 19,1% og ble med dette det neststørste partiet på Sametinget. Dette er en fremgang på 13,6%.

NSR fikk størst prosentvis oppslutning i de valgkretsene som ligger langt unna de samiske kjerneområdene (Vesthavet valgkrets, 41,6%, Sør-samisk valgkrets 56,7 %, Sør-Norge: 35,7%.

Nordkalottfolket fikk en oppslutning i Avjovarri valgkrets på 18,1% mot NSR 24%. (Porsanger, Karasjok og Kautokeino kommuner. Valgkretsen tilhører det samiske kjerneområdet.)

I Nordre valgkrets (Kommunene: Nordkapp, Måsøy, Hammerfest, Alta, Hasvik, Loppa) fikk Nordkalottfolket en oppslutning på 37,1% mot NSR 20,1%) Dette er den samme valgkretsen som NSR sin samtingspresidentkandidat stilte opp i.

Nordkalottfolket har i valgkampen profilert seg med at de er for likeverd mellom befolkningsgruppene. Senest i dag uttalte lederen i partiet til «NRK Troms og Finnmark» at «Vi har gått til valg på likeverdighet internt i det samiske samfunnet, en likeverdighet som ikke finnes i dag, og likeverdighet mellom nordmenn, samer og kvener»

Hver 5. velger i Sametingsvalget har altså gitt sin tilslutning til dette budskapet. Et budskap som står i skarpt kontrast til den forskjellsbehandlingen på etnisk- og avstammingsrelatert grunnlag som NSR forfekter. (En må også ta med stemmene til Frp her. Frp fikk 4,2% oppslutning.)

Om Nordkalottfolket holder det de sier, så kommer synspunkter som er tuftet på prinsippet om etnisk- og demokratisk likeverd til å bli forfektet med tyngde fra Sametingets talerstol.

Om så skjer, vil det være svært gledelig og innebære noe nytt i Sametingets historie.

Kommentarer til denne saken