Kystvakten, Økokrim, Fiskeridirektoratet og Skattetaten aksjonerte tirsdag mot Karlsøybruket, eid av Fjordlaks AS, på Vannøya. Det ble foretatt ransaking på fiskemottak, fartøy og diverse kontorlokaler.

Aksjonen gjennomføres på bakgrunn av langvarig etterforskning, og styrket mistanke om mistanke om alvorlig kriminalitet. To personer er arrestert i henholdsvis Troms og Møre og Romsdal, politiet utelukker heller ikke flere pågripelser. Fire selskaper er siktet, også på flåtesida.

Politiet opplyser at aksjonen har sin bakgrunn i det tverretatlige a-krimsamarbeidet, som politiet og Skatteetaten er en del av, og som samarbeider med Fiskeridirektoratet.

Det må understrekes at saken er i en tidlig fase og at ingen er dømt. Saken skal nå gå sin gang i rettsapparatet.

Skulle det ende opp med en fellende dom, vil det være nok et tilbakeslag for fiskerinæringens allerede tynnslitte omdømme. Samtidig er det betryggende at kontrollapparatet har ressurser til å avdekke kriminalitet.

Karlsøy er en av de aller viktigste fiskerikommunene i nord, der saken berører mange.

-Hvis en bedrift begår ulovligheter, påvirker det omdømmet til fiskere og andre aktører i fiskerinæringa i kommunen. Det fører til at alle mistenkeliggjøres, sier ordfører Mona Benjaminsen (Ap).

Å stjele fra felles ressurser er generelt et uvesen bransjen som omsetter for mange milliarder kroner, ikke ser ut til å bli kvitt. Fortsatt er det noen som faller for fristelsen til å berike seg på bekostning av fisk som tilhører det norske folk i fellesskap.

De som driver med fiskerikriminalitet er kyniske. Samtidig som inntekter unntas fellesskapet, fører til det en urettferdig konkurransevridning.

Det finnes flere måter å gjennomføre svindel på. Blant den mest vanlige er at man for eksempel fisker torsk og skriver sei på seddelen, eller at en båt fisker 100 tonn torsk men kun rapporterer inn 50 tonn. Dermed henter man større verdier ut av fiskekvota, mens økologi og fiskebestandene settes under press.

Dette kan neppe finne sted uten et organisert samarbeid mellom båt og kjøper. Det skaper en kunstig høy pris for andre som skal kjøpe og bearbeide fisk. På den annen side oppstår det en kunstig lav pris i markedet når fisken som er ulovlig fanget, skal omsettes.

Slik skvises de aktørene som driver lovlig. De hederlige er tross alt i stort flertall. Aksjonen mot mistenkt kriminalitet denne uka, er en påminnelse om hva som står på spill.