Den siste uken har avisene vært fulle av historier fra elever, lærere, rektorer og lokalsamfunn som uttrykker sin frustrasjon over at deres linjer og klasser står ovenfor fylkesrådets bøddel. Denne gangen fra blant annet Vardø, Sjøvegan, Nordkapp og Nordkjosbotn. Dette er en direkte konsekvens av måten utdanningstilbudet i Troms og Finnmark styres på av Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV. For med dagens organisering av videregående opplæring har fylkeskommunen verken økonomi eller kapasitet til å skape et forutsigbart tilbud.

I dag er utdanningstilbudet strukturert slik at fylkesrådet vurderer hver enkelt klasse på hver enkelt skole for om den er økonomisk forsvarlig å opprettholde – hvert år. Det er denne politiske behandlingen som har skapt stor misnøye og frustrasjon den siste uken. Elevene sier selv at denne utryggheten for om klassen eksisterer til høsten året etter eller ikke, er en faktor for fraflytting. Det er hårreisende, men også veldig forståelig. Fylkesråden for utdanning, Bjarne Rohde fra SV, hevder imidlertid at de er nødt til å gjøre det på denne måten, og at hendene hans derfor er bundet. Men hvem i alle dager bærer ansvaret da, om ikke fylkesråden for utdanning gjør det selv?

Det første Høyre gjorde på fylkestinget i denne perioden var å foreslå en helhetlig gjennomgang av utdanningstilbudet på den videregående skolen i Troms og Finnmark. Dette for å kunne starte arbeidet med å skape en struktur med mest mulig forutsigbarhet for elevene, lærerne, ansatte, kommunene og næringslivet. Og ikke misforstå, når Høyre snakker om utdanningsstruktur innebærer ikke dette utelukkende skolesteder, men en kombinasjon av alle faktorene som burde være en del av utdanningsstrukturen. Herunder blant annet næringslivets behov, utviklingsmuligheter, ressurser, elevmassen, skolesteder, økonomi og tilstandsrapporter.

Høyre mener det er et viktig prinsipp at elevene kan bo hjemme så lenge som mulig dersom de ønsker det, og vil fortsette å arbeide for slike løsninger. Men vi mener også at vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Når dagens utdanningsstruktur i svært stor grad fokuserer på denne ene faktoren om skolested, kan det umulig komme som noen overraskelse på Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV at det vil gå ut over de andre faktorene. I dette tilfellet ser vi at det går utover elevenes forutsigbarhet, byggenes tilstand og næringslivets behov for kompetanse. Resultatet er da elever og lokalsamfunn som holder pusten, når juni og den årlige politiske kuttbehandlingen nærmer seg.

Høyres forslag for å stanse den årlige vurderingen av klasser og linjer ble skuffende nok nedstemt av Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV. Med andre ord, når fylkesråden for utdanning, Bjarne Rohde fra SV, sier at hendene hans er bundet, er det rett og slett for at han og hans kollegaer har lagt dem bak på ryggen og satt seg selv oppå dem.

Tilliten til et forutsigbart utdanningstilbud er i ferd med å forsvinne. Og mens Høyre ønsker en gjennomgang for å sikre en trygghet hos elever og ansatte, for å sikre næringslivet den kompetansen som etterspørres, og for å bygge regionen vår for tiden fremover, velger Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV å se på at skolebygg, forutsigbarhet og tillit forvitrer år for år.