Gå til sidens hovedinnhold

Et trygt valg

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Anniken Huitfeldt peker seg ut som den klart sterkeste kandidaten som utenriksminister i Støre-regjeringen.

Huitfeldt vil i så fall bryte en barriere og bli Arbeiderpartiets aller første kvinnelige utenriksminister. Samtidig viderefører hun arven fra en annen dyktig kvinne: Høyres Ine Eriksen Søreide, som ble den første kvinnen til å inneha posten som har vært en mannsbastion.

Huitfeldt har lang fartstid i politikken, hun har flere år bak seg som statsråd hos Jens Stoltenberg i perioden 2005 til 2013, og hun har de siste åtte årene ledet forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget.

Huitfeldt har solid faglig bakgrunn, og er et trygt valg som utenriksminister. For oss i Nord-Norge er hun ikke bare kvalifisert, hun er en foretrukket kandidat. Huitfeldt har eierskap til sentrale nasjonale interesser i nord. Hun har et tydelig og konstruktivt ståsted i nordområdepolitikken, hun er engasjert i Barentssamarbeidet, og hun har ikke minst vist interesse for det grenseregionale samarbeid med Russland i nord.

Det er vårt forhold til vår nabo i øst, stormakten Russland, som til enhver tid definerer norsk utenrikspolitikk. Her har Huitfeldt både bred forståelse og de riktige geopolitiske instinktene.

Vedvarende dialog med Russland kan ikke defineres av ulike stemningsbølger. Det må sees i lys av norske interesser, noe som krever politikere som har investert i denne innsikten over tid. Huitfeldt befinner seg i denne kategorien.

Likevel ser det i enkelte Ap-kretser ut til å væreskepsis mot henne som utenriksminister. Kommentatoren i kristenfolkets avis Vårt Land, Emil Andre Erstad, ser av uvisse årsaker ut til å være den som målbærer noe av den anonyme motstanden. Noe han gjør i en kommentarartikkel gjennom en ytterst original formulering: «Nokon skildrar henne som ein uortodoks personlegdom med mange tankar i hovudet».

Spørsmålet er om en mannlig kandidat ville blitt omtalt på samme måte. Og når det ble betraktet som en ulempe å ha "mange tanker i hodet"? Noen alvorlig sikkerhetsrisiko kan det nok ikke sies å være. Tvert imot må det i enhver sammenheng være å anse som en ubetinget fordel, ikke minst for en norsk utenriksminister.

Kommentarer til denne saken