Nordlys stiller på lederplass 5. november spørsmål rundt UiT sine rutiner etter at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) pågrep det de mener er en illegalist ved Senter for fredsstudier ved UiT.

Personen, som nå er siktet for ulovlig etterretning, hadde akademiske kvalifikasjoner som ble vurdert som relevante av fagmiljøet, og vedkommende fikk et gjesteopphold ved senteret. Dette er ikke en uvanlig praksis, men når en slik sak inntreffer, er det nødvendig at vi gjennomgår våre rutiner og vurderer om det er grunnlag for endringer.

Les også

Alvorlig sak som kan svekke UiT

Når personer søker opphold som gjest ved UiT er det universitetets ansvar å foreta en vurdering av om personen har en relevant faglig bakgrunn. I den forbindelse vurderes personens fagkompetanse og planen for oppholdet av det fagmiljøet som skal være vertskap. Hvilke krav som er relevant å stille avhenger av hva formålet med oppholdet er. I den omtalte saken dreier det seg om en person som har dokumentert bachelor- og mastergrad fra to anerkjente canadiske universitet, innenfor et relevant fagfelt. Mastergraden vedkommende oppnådde i Calgary er en såkalt kursbasert mastergrad. Det betyr at den ikke omfatter en mastergradsoppgave, men er erstattet av flere kurs.

Vedkommende har også oppgitt referanser, og fagmiljøet ved senteret har snakket med professorer som har gått god for og anbefalt ham. Det ble også gjennomført et intervju og en oppstartsamtale.

Det er viktig å gjøre oppmerksom på at personen verken var ansatt i en rekrutteringsstilling eller forskerstilling ved senteret, eller betraktet som en «ekspert» innen feltet. Det var snakk om et ulønnet, kortvarig og tidsbegrenset opphold som best kan beskrives som et internship. Vedkommende må kunne sies å fylle kravene for et internship i den aktuelle forskergruppen.

Det er viktig at media stiller kritiske spørsmål til akademia. Åpenhet og tillit er helt sentrale verdier for oss, men vi ser at disse verdiene sannsynligvis er blitt misbrukt i denne saken. Saken har skapt stor og nødvendig oppmerksomhet rundt hvordan vi skal forvalte disse verdiene framover. Å knytte til oss fagfolk og forskere som kan bidra til ny kunnskap og utvikling vil stå helt sentralt for oss også framover, men vi må ta inn over oss at det finnes aktører som har andre motiver enn de rent akademiske.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør det nødvendig for UiT og resten av sektoren å gjøre vurderinger av egen sikkerhet på flere nivåer. I forlengelsen av den konkrete saken gjennomgår UiT sine rutiner knyttet til vurdering og mottak av personer med opphold ved UiT på midlertidig basis. Dette gjør vi i nær dialog med PST og Utlendingsdirektoratet, ut fra en forståelse av at ordninger for mottak av gjester og samarbeidspartnere i akademia må fortsette å være fleksible og tillitsbaserte.