Denne ukens fylkesting i Troms og Finnmark er begynnelsen på slutten for et mislykket ekteskap.

Samtidig er behandlingen av budsjettet et alvorlig varsel om hva særlig Finnmark kan vente seg som nyskilt, nedsyltet i gjeld og økonomiske problemer på grunn av langvarig og uansvarlig forvaltning av folkets penger.

Derfor har det oppstått en beintøff krangel om hvem som har ansvaret for elendigheten. Det er liten tvil om at mye peker i retning av Finnmark Arbeiderparti, den politiske maktfaktoren som var drivkraften bak overinvesteringer og massive låneopptak før regionreformen trådte i kraft 1.januar 2020. Det var tilpasset en situasjon der Troms skulle ta regningen.

Siden man på samme tid arbeidet med å få gjennomslag for reversering etter regjeringsskifte høsten 2021, var strategien ytterst risikabel. Og når man nå har fått viljen sin, slår den økonomiske gamblingen tilbake med stor kraft.

Det er grunnen til at Finnmark kommer til å gjenoppstå med en netto lånegjeld per innbygger som er høyest i Norge. Det får konsekvenser for tjenestetilbudet de nærmeste årene.

Torsdag vedtok fylkestinget at alle budsjett- og regnskapsvedtak i perioden fra 2015 og frem til sammenslåingen skal granskes av kontrollutvalget. Det er nemlig her hunden ligger begravet når dagens kutt skal begrunnes. Forslaget ble fremmet av Høyre, og ble overraskende støttet av Senterpartiet. Så får vi se hvilke lik som faller ut av skapene.

Det har ikke blitt tatt nådig opp av fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap). For Senterpartiet har plass i fylkesrådet, de er en del av den politiske ledelsen, men har likevel vært med på å vedta noe som undergraver fylkesrådet.

Senterpartiet spiller rollen både som opposisjon og posisjon i fylkestinget. Det forteller oss for det første at forholdet mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet er på bristepunktet. Og at Troms og Finnmark nå er en synkende skute hvor gårds og bruksnummer-politikere driver rundt uten styring.

Mye tyder på at Senterpartiet i økende grad vegrer seg for å ta ansvar for de dårlige tidene. Og dersom Senterpartiet på fylkestinget ikke vil støtte et fylkesråd de selv er en del av, vil det ende med at fylkesrådet går av. Da er et mindretallsstyre i Troms og Finnmark det mest sannsynlige, som forretningsministerium der Ap styrer samnmen med SV, fram til vi kan trekke et lettelsens sukk, og Troms og Finnmark går hver til sitt, den 1. januar 2024.