Rødt fremmet i går et såkalt løst forslag for Stortinget der de ba regjeringen sørge for at overføringskapasiteten fra prisområdene i nord til prisområdene til sør ikke fremskyndes.

Rødt mente at dagens kraftsituasjon med uregulert krafteksport, og spekulasjon i høye priser mens vannmagasinene tappes, er et ugunstig tidspunkt for fremskyndelsen av utbyggingen av kablene.

Med 88 mot 12 stemmer ble forslaget til Rødts Sofie Marhaug skrotet i Stortinget. Kun SV stemte sammen med Rødt.

Mye tyder på at flere politikere ble tatt på senga av forslaget til Marhaug, som ble fremmet i siste liten.

I dag er det et kraftoverskudd i nord, og Statnett ønsker å øke hastigheten for utbyggingen av kabler som kan omfordele dette overskuddet.

Den nordnorske industriutviklingen og de nordnorske forbrukerne blir den tapende part. Kraftoverskuddet som kunne ha blitt brukt til å satse på grønn industri i landsdelen, vil bli spist opp og sendt ut av landsdelen.

Den såkalte utjevninga av kraftprisene betyr, noe Rødt korrekt påpeker, at det vil bli mye dyrere for strøm i nord og marginalt billigere for strøm i Sør-Norge.

En fremskyndet utbygging av overføringskablene er i direkte motsetning til den distriktsvennlige politikken til Senterpartiet. Og til nordområdesatsingen til Arbeiderpartiet.

Noen relativt små interessegrupper har i går sammen med Statnett vunnet frem på bekostning av de nordnorske velgernes interesser.

Og det gjorde de med forvirret velsignelse fra landsdelens folkevalgte politikere. Selv Bård Ludvig Thorheim (H), som tidligere har vært sterk motstander av overføringskablene, stemte mot Rødts forslag.

Per Willy Amundsen (Frp) var selv ikke til stede ved avstemningen, men er uenig med flertallet. Han håper nå at samiske interesser skal trenere og forsinke utbyggingen av kablene.

Det er ikke annet enn oppsiktsvekkende. Og en politisk snublefest, fordi politikerne reagerer på hvordan forslaget ble fremmet.

Forhåpentligvis er det fortsatt mulig å snu.

For i går ble det sendt et tydelig signal til Nord-Norge: landsdelen ble i stortingssalen redusert til en ren råvareleverandør for resten av landet. Igjen.

Det er et signal som vil høres hele veien til valgurnene.