Sammenbruddet av broen bør være en sterk og entydig beskjed til nasjonale politikere: Glem planene om å kutte i veibevilgningene. Uten vedlikehold brytes landets infrastruktur sakte, men sikkert ned. I verste fall får vi flere hendelser lik den som nå deler landet i to.

Samtidig bør også de regionale politikerne benytte Badderen-hendelsen til å sette utdanning av framtidens maskinførere på den politiske dagsorden. Det bør de gjøre umiddelbart.

Det er nemlig ingen selvfølge at vi klarer å rekruttere folk til å bygge veier, grave grøfter, legge rør, rydde snø, sprenge, drenere og vedlikeholde i framtiden. Troms har Norges dårligste tilbud av utdanning knyttet til anleggsteknikk. Tilbudene finnes i Fauske og i 1250 kilometer lengre nord, i Kirkenes.

I Troms er det altså ikke en eneste videregående skole som tilbyr anleggsteknikk. Det er ganske utrolig at den største distrikts-næringen i Norge ikke avses med en eneste skoleplass i Troms. Det er først og fremst en ignorant holdning til de ungdommene som vil ta denne utdanningen. Der er dernest å gå inn i framtiden med bind for øynene. Nord-Norge, med all vår topografi, klimatiske endringer og til dels krevende infrastruktur, trenger flere og flere maskinførere med topp kompetanse.

I Troms fylke finnes det mange maskinentreprenør-bedrifter som trenger nye fagarbeidere de neste årene. Gjennom et godt samarbeid mellom næringen, fylket og oss i MEF er vi gode på å formidle læringer til disse bedriftene. Men etterspørselen er langt større enn tilbudet. Eneste måte å tette gapet, er å utdanne flere ungdommer i Troms.

Fra fylkeskommunen har vi tidligere fått signaler om at Troms ikke ønsker å ta opp konkurransen med tilbudene i Kirkenes og Fauske. Saken er at det ikke er noen konkurranse. Et eget tilbud i Troms vil ikke gå på bekostning av tilbudene i Nordland og Finnmark, men sikre at vårt eget fylke har tilstrekkelig med framtidige fagarbeidere på dette området.

Nylig gjennomførte vi Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse. Vi fikk 700 Troms-ungdommer på besøk. Mange av dem vil se i retning av anleggsteknikk. De hadde fortjent å få et tilbud i Troms.

Vi forventer at fylkespolitikerne nå setter dette på dagsorden. De må lage et fylkeskommunalt tilbud som kan starte opp aller helst neste høst. Vår bransje står sterkt i aller deler av fylket. Vi tror det kan være klokt å legge tilbudet til Midt-Troms, fordi det enklest dekker aller deler av fylket og fordi vi har sterke bedrifter i regionen som kan leve i et samspill med utdanningstilbudet.

Tiden er over for å peke nordover eller sørover. Det er rett og slett urimelig at Troms-ungdom skal reise 60-70 mil for å gå på skole.

Gi våre egne sjansen til å ta en fagutdannelse på sin egen hjemmebane i Troms. I framtiden er det de som brøyter veiene våre, legger rør, planerer tomter til nye skoler og sikrer veikryss. Det kalles på politikerspråk å bygge landet. Men landet bygges ikke av ord, det bygges av mennesker med kunnskap.