Billettprisene på de såkalte FOT-rutene på kortbanenettet skal reduseres med 50 prosent, annonserte regjeringen på en pressekonferanse onsdag.

I tillegg ønsker regjeringen å styrke pasienttransporten og muligheter for dagreiser fra Nordland til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Det varsles også en helt ny FOT-rute mellom Kirkenes og Tromsø som både vil senke prisene og bedre forbindelsene mellom Øst-Finnmark og resten av Norge.

Dette er gode grep fra regjeringen, som har lagt øret til bakken og lyttet nøye til bekymringer fra folk og næringsliv. Det må ses på som en oppfølging av en sak som Senterpartiet og partileder Trygve Slagsvold Vedum brukte mye tid på i valgkampen i 2021.

Billettprisene har over lang tid skutt i været og det er stor misnøye med kapasitet, frekvens og ruter. I sum ødelegger dette for andre ordninger som har som formål å stimulere til å stabilisere befolkningstallene i distriktene.

Men det gjøres nå grep som vil bedre flytilbudet betydelig. Dermed kommer Støre-regjeringen befolkningen i nord i møte på en forbilledlig måte. Og regjeringen anerkjenner at fly mange steder er den eneste realistiske muligheten for transport over lange avstander.

Kanskje er det denne type jordnær politikk, som virker i hverdagslivet for folk, som også vil hjelpe på oppslutningen for Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Nord-Norge. I alle fall er dette distriktspolitikk egnet til å løfte stemningen på Senterpartiets landsmøte i Trondheim til helgen.

FOT-rutene er de rutene hvor Staten kan påvirke prisene direkte, men fremdeles er situasjonen at rundt 80 prosent av Widerøe-rutene er kommersielle og uten statsstøtte.

På samme tid har Widerøe for lenge vært mer eller mindre i en monopolsituasjon på kortbanenettet. At regjeringen subsidierer flere ruter er som sagt svært gledelig. Men på sikt er det kun økt konkurranse som kan få ned kostnader og billettpriser på en måte som monner.

Regjeringen bør derfor innrette og dele opp landsdekkende anbud på en måte som gjør det mulig med konkurranse på like vilkår de neste årene, der flere aktører kan slippe til med nye, moderne og miljøvennlige fly.

Regjeringen må ta med i beregningen at dagens flypark hos Widerøe er snart 40 år gammel og bør synge på siste verset.