Et sterkere forsvar fra Ramsund til Kirkenes

I Porsanger fortsetter oppbyggingen av Porsanger bataljon og Finnmark landforsvar. Bildet viser soldater fra reparasjonslag i Kampstøtteeskadron 6.

I Porsanger fortsetter oppbyggingen av Porsanger bataljon og Finnmark landforsvar. Bildet viser soldater fra reparasjonslag i Kampstøtteeskadron 6. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Fra Ramsund til Kirkenes bygges Forsvaret opp i nord. Den nye langtidsplanen for Forsvaret sikrer fortsatt oppbygging i Finnmark, en større og sterkere Brigade i Troms med helikopterstøtte og flere spesialsoldater i nord.

Den nye langtidsplanen for Forsvaret er godt nytt for Nord-Norge.

Forsvaret skal vokse med 6200 ansatte, soldater og reservister de neste årene. En stor del av økningen kommer i nord. Vår nordligste landsdel er Norges viktigste, strategiske ansvarsområde. Enten du bor i Nordland, Troms eller Finnmark vil du merke at Forsvaret bygges opp i landsdelen de neste årene.

I Sør-Varanger fortsetter oppbyggingen av et nytt jegerkompani, og i Porsanger fortsetter oppbyggingen av Porsanger bataljon og Finnmark landforsvar.

I Troms blir 2. bataljon på Skjold mer slagkraftig, når den fra neste år omgjøres til en stående, mekanisert bataljon. Om få år blir det opprettet en ny helikopterskvadron på Bardufoss. Stortingsflertallets vedtak om å etablere en helikopterskvadron på Bardufoss har åpenbart falt Senterpartiet tungt for brystet. Senterpartiet har ikke lagt to pinner i kors for å få til en ansvarlig langtidsplan. Fra sidelinjen har Senterpartiets bidrag til den nye Langtidsplanen for forsvaret vært elleville ufinansierte løfter til titalls milliarder.

Brigade Nord får dessuten en fjerde kampbataljon i Indre Troms. I Ramsund opprettes en helt ny innsatsskvadron i Marinejegerkommandoen. På Evenes fortsetter byggingen av en ny base for kampfly, maritime overvåkingsfly og luftvern, og på Drevjamoen skal det utredes en mulig, ny rekruttskole.

Med den nye langtidsplanen, skal Hærens kampkraft, reaksjonsevne og utholdenhet øke. Nye stridsvogner og langtrekkende presisjonsvåpen skal anskaffes. Sammen med det nye artilleriet og kampluftvernet som nå er under levering, øker hærens slagkraft betydelig. Særlig i nord.

Men det er ikke bare på landjorda Norges forsvarsevne skal øke. I en tid preget av økt militær aktivitet i våre nærområder, må Forsvarets evne til etterretning, overvåkning, antiubåt-krigføring, mottak og samvirke med allierte styrker vektlegges. Dette betyr at vi må være mer til stede til sjøs og i lufta enn før. Både på egen hånd og i regi av NATO.

Vi investerer tungt i militære kapasiteter og som er fundamentalt viktige for vår egen sikkerhet, men som også er etterspurt av NATO. Slik styrker vi vår egen sikkerhet, og bidrar til NATOs evne til avskrekking. Slik fyller vi rollen som NATO i nord.

Med den nye langtidsplanen for Forsvaret, øker vår evne til overvåking og suverenitetshevdelse i nord. Vi anskaffer nye luftovervåkingsradarer og kystvaktskip. Med fem nye P8 maritime overvåkningsfly i bestilling, øker vår evne til overvåking i nord kraftig de neste årene. P8 er verdens mest avanserte maritime patruljefly, og gir vesentlig bedre overvåking av våre havområder og bedre evne til å bekjempe ubåter. 52 F35 kampfly gir hele Forsvaret en formidabel økning i kampkraft. Totalt skal det investeres 180 milliarder kroner i nye våpensystemerer og nytt materiell de neste åtte årene. Dette vil gi betydelig økt kampkraft. Det er grunn til forsvarsoptimisme i hele Nord-Norge.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken