Våre folkevalgte politikere må ofte tåle negativ omtale og kritikk. Desto viktigere er det å gi ros når politikerne leverer gode resultat. Vi har all grunn til å takke ordførerne i Midt-Troms og fylkesrådet for at de endelig løser utdanningsbehovet for anleggsbransjen i Troms.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har lenge jobbet for å få et utdanningstilbud til unge mennesker innen anleggsteknikk. Et slikt tilbud finnes ikke i Troms i dag. Elevene må enten reise til Fauske eller Kirkenes. I tillegg er nåløyet trangt. Det var kun 11 av 50 søkere fra Troms til landslinjene i Finnmark og på Nordland.

Dermed har ungdom mistet muligheten til å utdanne seg i et yrke som på mange måter er samfunnsbærende. Uten anleggsbransjen stopper bygging og vedlikehold av veier og sykkelstier, klargjøring av tomter, graving for vann og avløp og utbygging av digitale tjenester.

320 bedrifter

Derfor ba MEF politikerne i Troms ta grep og opprette et tilbud innen Vg2 anleggsteknikk. Vi representer 320 medlemsbedrifter i Nord-Norge – og alle stiller seg bak at det er et betydelig behov for fagutdannede ungdommer i årene som kommer.

Gjennombruddet kom ta ordførerne i Midt-Troms forsto hvor viktig det er å skape et skoletilbud for anleggsbransjen. De samlet seg om at Bardufoss videregående skole er et glitrende sted for et slikt tilbud: Sentralt i fylket og omgitt av mange sterke entreprenørbedrifter som kan samarbeide med skolen om å skape et best mulig tilbud.

Fylkesrådet skar gjennom

Neste etappe tok fylkesrådet i Troms. De skar gjennom og vedtok i fylkesrådet i dag, 06.12, at det skal etableres et tilbud vg2 anleggsteknikk på Bardufoss høsten 2023.

Maskinentreprenører i Troms vil stille opp med sin kompetanse og praksisplasser. Næringen vil også sørge for at det blir tilstrekkelig med lærlingplasser når elevene skal ut av skolen og inn i arbeidslivet.

MEF er svært fornøyd med at våre folkevalgte i Troms legger til rette for elever og næringsliv ved å sørge for at tilbudet er på plass kommende høst.

Kinderegg

Begrepet kinderegg passer ikke alltid. Men denne gang er det lov å kalle noe et utdanningspolitisk kinderegg: Bra for elevene. Bra for næringslivet. Bra for samfunnet som trenger fagkompetanser for å bygge Troms.