Nordlys-kommentator Maja Sojtaric skildrer på barnehagenivå Frps plan om å fjerne bompengene i Tromsø. Å forholde seg til fakta og unngå hersketeknikker er visst en utfordring. "Enhjørninger", "regnbuer", og "rosa ponni", er ord hun bruker i kritikken mot Frp. La meg svare Sojtaric på voksennivå:

Havari for borgerlig samarbeid i Tromsø

Kommentatoren sier Frps plan er å ta penger fra oljefondet for å finansiere veiprosjektene. I likhet med påstanden om at vi bare er glad i samferdsel i opposisjon, er dette rent oppspinnt. Når dagens samferdselsminister syter over at Frp bygget for mye vei, vel da har Frp gjort jobben sin. Aldri før har det blitt brukt mer penger på samferdsel, enn da Frp satt i regjering.

Men Sojtaric tar opp et svært viktig problem, nemlig tilstandene rundt gang og sykkelstier i byen vår. Istedenfor å kritisere Frp som et mindretall, så kan Sojtaric ta for seg det slitne rødgrønne flertallet som har hatt mulighet til å bevilge penger til gang- og sykkelstirt i åtte år.

Sojtaric må forstå at bompenger handler ikke om å investere mer i vei. Det handler for de rødgrønne om å dekke de enorme utgiftene de har, som hovedsakelig handler om rent sløseri. Fra voksenkultur (hobby) til kunstkvartaler har pengene øst ut, men veiene blir ikke bedre.

"Havari for borgerlig samarbeid i Tromsø", er tittelen på kommentaren til Sojtaric. Og det er godt mulig. Så lenge Høyre er positiv til bompenger, så vil Frp være negative til Høyre. Det er ikke lenger en forhandlingssak, men et ultimatum.

For Frp er bompenger like viktig som eldreomsorg, boligpolitikk og samferdsel. Valgkampen blir ikke bare å handle om bompenger, men den kommer til å bli avgjort av bompenger.

For seks måneder siden gikk jeg offisielt over fra barn til voksen, og nå virker det som om Sojtaric har glemt hvordan vi voksne skal oppføre oss. I en by der en bussbillett er dyrere enn en bompassering i rushtid, trengs det ny styring. Og det skader heller ikke med betalte kommentatorer som fører et voksent språk.