Regjeringen har varslet at neste Nasjonal Transportplan (NTP) skal fremskyndes med ett år, til 2024.

Fagetatenes forslag til NTP, som kom for få uker siden, er tragisk lesning, uten et eneste prosjekt i Nord-Norge, nord for Nordland fylke, altså mer enn halve landsdelen.

Hvis Arbeiderpartiets samferdselsminister går til valg på dette i 2025, er det ingen grunn til å tvile på utfallet. Da blir partiet utradert i Troms og Finnmark.

Regjeringen trenger altså fornuftige og samfunnsnyttige prosjekter i denne delen av landet, og de trenger det raskt.

Da er videreutvikling av lufthavnen i Tromsø ren manna fra himmelen. Det er trolig et av få - ved siden av Ofotbanen - samferdselsprosjekter i nord som faktisk kan begrunnes i etterspørsel og reelle behov, noe som sannelig ikke kan sies å være hverdagskost for flyplasseier Avinor.

Avinor er for tiden i ferd med å ferdigstille ny terminalbygning i Tromsø, men vil ikke være i stand til å fullfinansiere annen infrastruktur fra egen bunnlinje, uten drahjelp fra statsbudsjettene.

Under NHOs store reiselivskonferanse i Tromsø tirsdag løftet ordfører Gunnar Wilhelmsen fram forlengelse av rullebanen i Tromsø som et viktig tiltak. Det åpner blant annet for direkteruter fra Reykjavik og det dermed også det amerikanske markedet.

Wilhelmsen fikk gledelig nok helhjertet støtte fra toppsjef Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

NHO har merket seg at Tromsø er landets store suksess innenfor turisme de siste årene. Økt kapasitet på lufthavnen, er dermed avgjørende for fortsatt høy verdiskapning i reiselivet i Nord-Norge.

Også Troms og Finnmark fylkeskommune har satt Tromsø lufthavn på topp på sin liste over prioriteringer. Det å kunne ta ned større fly og direkteruter fra utlandet vil være viktig også som hub for regionale ruter til Finnmark, skriver fylkesrådet i sin anbefaling til NTP.

Begrunnelsen handler også om sikkerhet. På grunn av topografien på Ringvassøya er rullebanen faktisk 400 meter for kort på innflygning fra nord.

Forlengelse av rullebanen i Tromsø, samt ny adkomtsvei med flyplasstunnell, har blitt sterke og velbegrunnede krav som det blir vanskelig for Støre-regjeringen å overse. Videre satsing på landsdelens suverent største lufthavn er nordområdepolitikk fra læreboka og et åpent mål for Støre & co.

Da er det skuffende å registrere at Tromsø Høyre bruker sosiale medier til å så tvil om mulighetene for gjennomslag, til tross for at alle samarbeidspartiene i posisjonen, står samlet bak sitt innspill til NTP.

Det er bedre å stå skulder ved skulder. Her må byen og regionen trekke lasset sammen, uten strekk i laget.