Gå til sidens hovedinnhold

Et politisk roteloft

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Med et pennestrøk har kommunestyret i Tromsø denne uka skapt det som kan bli et trafikkaos i byen i sommer. Med knappest mulig margin, 22 mot 21 stemmer, er det bestemt at Skippergata skal bli bilfritt.

Forslaget er ikke utredet, utover et ganske kort notat fra kommunedirektøren, men kan få store konsekvenser, først og fremst for bilister.

For å gjøre en lang historie kort: Ingen av de tusener av kjøretøyene som hver eneste dag kommer over fra fastlandet over en av Nord-Norges mest trafikkerte veier, Tromsøbrua, kan i sommer svinge til venstre. Kommer man nordfra fra Bukta har man i dag forkjørsrett, noe som kompliserer bildet ytterligere.

Det er også andre forhold som burde avklares før vedtaket kan settes i kraft. De som er berørt av skiltvedtak har jo rett til å klage. Varetransport må ha unntak. Dessuten skal vel beredskapsetatene i byen ha en mening.

Grunnleggende prinsipper for forsvarlig saksbehandling skal veie tyngre enn behov for iverksettelse av politiske symbolsaker. Forhaster kommunen seg, uten en reell klagerett, kan man i verste pådra seg erstatningsansvar.

Kommunestyret har altså vedtatt et luftslott, og det skjer på bakgrunn av den nye og aller mest populære øvelsen; såkalte «private forslag». I det aktuelle tilfellet med Skippergata kom det fra Barbara Vögele (MdG).

I henhold til reglementet kan politikerne nå fremme slike uansvarlige forslag, noe som skjer i et økende omfang, og dessverre preger sakslistene til formannskap og kommunestyre.

Onsdagens kommunestyre var intet unntak. De private forslagene tok opp store deler av tiden. Flere timer ble brukt på egenmarkeringer og politiske symbolsaker, som flytting av en statue på Stortorget og stengingen av Skippergata.

Det er åpenbart at det bør strammes inn på adgangen til å komme med private forslag, som både stjeler mye tid, og der det gjøres uheldige vedtak uten et forsvarlig beslutningsgrunnlag, som tilfellet Skippergata.

Kommunestyret risikerer å ende opp som et politisk roteloft, der de største og viktigste utfordringene for byen drukner. Det bør ryddes opp i dette, slik at kommunestyret fremstår som et organ som konsentrerer seg om de viktige sakene.

Kommentarer til denne saken