Gå til sidens hovedinnhold

Et pedagogisk dilemma. Hva skal vi lære norske skolebarn om Sápmi?

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da FN ble dannet i 1945, etter at siste verdenskrig var over, ble det forbudt å registrere menneskers etniske tilhørighet. I 1970 ratifiserte Norge FNs rasediskrimineringskonvensjon. Med det har norske myndigheter forpliktet seg til følgende:

"Land som skriver under på rasediskrimineringskonvensjonen må avskaffe all forskjellsbehandling på bakgrunn av rase, hudfarge, avstamning eller etnisk opprinnelse. Konvensjonen var den første menneskerettighetskonvensjonen som ble vedtatt av FN." (Sitat fra Konvensjon mot rasediskriminering (fn.no))

Sametingets valgmanntall er et etnisk register. En må være av samisk ætt for å kunne delta ved valg til sametinget. Ektefeller og alle andre som ikke har denne etniske tilhørigheten, er utestengt. Får ikke delta. Dette er diskriminering. Etnisk diskriminering. Det er brudd på FN-pakten. Brudd på FNs konvensjon. Og dette brudd på FNs konvensjon ser det ut til at norske myndigheter, bortsett fra FRP, støtter.

Er det norske myndigheters åpenbare brudd på FNs konvensjon, vi skal føre videre til norske skolebarn i den norske skolen? Skal vi lære våre barn at det er riktig - støttet av norske myndigheter - å registrere menneskers etniske tilhørighet? Godkjenne etniske registre, og segregering, etniske skillelinjer mellom folk som skal bo og leve side om side i samme land. Dette er også åpenbare brudd på FNs konvensjon.

I media omtales Norge og Sapmi som to ulike «land». Norge er avmerket på kartene, det er ingen tvil om hvor Norges grenser går. Men Sampi, som oversatt til norsk betyr Sameland, hvor er det?

Jeg er lærer, og har fått spørsmål fra elever om hvor Sapmi er. Det synes jeg blir et pedagogisk dilemma å svare på. Jeg ønsker ikke å fremme noe som ikke er godkjent av norske myndigheter.

Det jeg kan finne i digitale kilder, er en «forklaring» som er nylig lagt ut, og er skrevet av Mikkel Berg-Nordlie (NSR) og Harald Gaski. Er det NSR som definerer Sapmi? Så vidt jeg kan se, er det ingen sikre kilder fra offentlige myndigheter. I eldre leksikon eller oppslagsverk, finner en ikke noen opplysninger om Sapmi / Sameland.

I tillegg registrerer jeg at distrikts- og digitaliseringsministerLinda Hofstad Helleland i full offentlighet ikke er oppdatert om hva som faktisk står i grunnloven, og at hun i tillegg vingler i forhold til ordet / begrepet urfolk.

I vårt land er det Norsk Språkråd, nå Språkrådet, som definerer korrekt norsk språk, både for det offentlige og det private. Ordet urfolk er et sammensatt ord av ordene ur og folk, og betyr det første, det opprinnelige folk. Ordet ur, av tysk, tidligere norrønt, og betyr det aller første, det opprinnelige. Som for eksempel i urpremiere, urfremføring. Altså den første fremføring av et musikkverk, et teaterstykke osv.

Vi kan med 100 prosent sikkerhet si at samer i Norge ikke er Norges urfolk. Vi har dokumentasjon for at de aller eldste levninger i det landet vi nå kaller Norge, er funnet på Sør-Landet, på Søgne og Viste.

Og videre ligger det mye uriktig informasjon ute, som for eksempel at samer lever av naturen, derfor kalles samer for urfolk. Eller at samer var de første i landet. Og at samer bor i telt. Det samme fremgår av ulike lærebøker for grunnskolen.

Rent generelt er det mye desinformasjon ute og går. Her er et eksempel.

Hvis en spør folk flest om Sapmi / Sameland, eller ser innlegg på ulike sosiale medier, så får en til svar / opplyst at Sapmi bare er en fiksjon, samt at bilder og kart av Sapmi kun er kunstneriske uttrykk.

Hva er riktig?

NSRs kommende sametingspresident skriver leserinnlegg og uttaler til media: «I Norge og i Sapmi», som om Norge er delt i to. Det er helt tydelig mye forvirring ute og går, både i media, i det offentlige rom, og blant folk flest.

Det er nødvendig å få avklart: Hva er Sapmi, og hvor er Sapmi? Har Sapmi / Sameland offisiell status i landet Norge? I så fall hvilken, og hvor på kartet?

Kommentarer til denne saken