Tirsdag kom den gledelige nyheten om at Finland og Sverige tas opp som medlemmer i NATO. Som fylkesrådsleder i Troms og Finnmark ønsker jeg våre to naboland hjertens velkommen - fremover skal Troms og Finnmark fylke, Norrbottens län og Lapin Lääni sammen være NATO lengst mot nord. Vi er vant å samarbeide regionalpolitisk, men nå vil vårt felles arbeid få en ekstra dimensjon.

NATOs sikkerhetspolitiske kapasiteter vil fremover bli betraktelig styrket i nordområdene. Det bidrar til en betydelig styrking av norsk sikkerhet. Norge har vært alene om å være NATO i nord, men det er historisk viktig og en lettelse at vi nå kan si at et samlet Norden er NATO i nord. Som NATO-land har Norge alene vært vant til å forholde seg til en uforutsigbar nabo i øst. Den tiden er forbi.

Troms og Finnmark har lang erfaring med grenseoverskridende samarbeid med Sverige og Finland. Gjennom NATO-felleskap vil dette samarbeidet få et langt større mulighetsrom. Finland og Sveriges opptak i NATO vil kunne danne grunnlag for et enda tettere samarbeid med tilrettelegging for ferdsel og infrastruktur på Nordkalotten, samt en felles interesse for sterk bosetting som en del av det sikkerhetspolitiske prosjektet.

Statsminister Jonas Gahr Støre har og uttrykt den sikkerhetspolitiske styrkingen for medlemskapene med følgende - I NATO vil de nordiske landene for første gang i nyere tid ha en ordnet ramme rundt planlegging og øving av forsvaret i en samlet nordisk region, med en gjensidig sikkerhetsgaranti fra USA og 26 andre NATO-land.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har gjennom sin politiske plattform befestet at vi som Norges største forsvarsfylke må sørge for velfungerende samarbeid mellom forsvar, sivilsamfunn og forsvarskommunene. Samarbeidspartiene vil videreføre og forsterke samarbeidet mellom regionale myndigheter og forsvar, med henblikk på styrket beredskap, informasjonsdeling og koordinering. Fylkeskommunen vil, i samarbeid med forsvarskommunene, utarbeide næringsstrategier knyttet til Forsvarets tilstedeværelse og våre allierte. Som grensefylke mot Russland skal vi bidra til fortsatt forutsigbarhet, dialog og folk-til-folk samarbeid.

I Troms og Finnmark vil vi gjøre det vi kan som regional aktør, for å skape et godt grunnlag for det videre samarbeidet med våre nye NATO-naboer på Nordkalotten. Vi mener at landets nordligste region står i en særstilling og bør ha utvidede roller i dette fremover.