Det har vært en kjent oppfatning i de samiske kretser at Folkeaksjonen med Alfred Nilsen i spissen var lite eller ingenting opptatt av de samiske interesser i sin kamp for bevaring av Altaelva. Ja, Alfred Nilsen har i ettertid blitt oppfattet som motstander av de samiske interesser.

Som samisk representant var Tore Bongo med i ledelsen av Folkeaksjonen helt fra starten. Bongo hadde forut startet Alta sameforening og var leder der i perioden 1974-1979, samt i flere perioder i ettertid.

Bongo innrømmer i boka til Hjorthol (2006) at reindriften og samiske rettigheter aldri var noe hovedpoeng i starten av Folkeaksjonen. Han sier det slik:

«Samespørsmål var med fra begynnelsen, men ikke dominerende. Og det var et bevisst valg. Da hadde Folkeaksjonen stranda lokalt. Samene ble sett ned på i Alta, og det var ikke populært å snakke om samesak».

Giævers film «La elva leve» fremstiller samehetsen som verst i Altamiljøet, nettopp hvorfra Alfred Nilsen kommer. Foreningen Kystsamene/Mearrasámiek ønsker gjennom dokumentarfilmen «Alfred Nilsen om Alta-aksjonen» å nyansere Alfreds utgangspunkt for sin kamp for bevaring av Altaelva.

Denne dokumentarfilmen handler om hvilke perspektiver og verdier Alfred Nilsen bygde på da han var med på å danne «Alta-utvalget for bevaring Alta- og Kautokeinovassdraget» som var en forløper for «Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget».

Det gjelder Alfreds oppvekst, politiske erfaringer innen NKP og fagforeningsarbeid innen skifernæringen. Og videre aksjonene rundt Stilla og hans beslutning om deltakelse i «lenkegjengen».

Det hele avsluttes med tidligere sametingspresident Ole Henrik Maggas refleksjoner om hvilken betydning Alfred Nilsen hadde for Alta-aksjonen.

I samarbeid med Gáisi språksenter viser Kystsamene/Mearrasámiek dokumentaren «Alfred Nilsen om Alta-aksjonen» på Rådstua i Tromsø fredag 10. februar fra kl. 17.30 som en del av samisk uke 2023.

  • Redaksjonens anmerkning: Kurt Magne Stormos film om Alfred Nilsen ble laget i 2013.