Gå til sidens hovedinnhold

Et nederlag for alle

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Statsforvalteren i Nordland har omgjort Tromsø kommune sitt vedtak om avslag på dispensasjon til pistol- og leirdueskytebanene i Tromsdalen. Etter en grundig gjennomgang er konklusjonen klar. Skytterne får beholde skytebanene og bruke dem til blant annet trening og jaktprøver.

Det var Miljøverndepartementet som av habilitetsgrunner oppnevnte Statsforvalteren i Nordland som settestatsforvalter til å behandle saken.

Skytebanestriden er en verkebyll som har ligget der i mer enn 30 år - uten at politikerne har evnet å løse saken.

Det har vært grov og systematisk svikt i saksbehandling gjennom mange år, og dette har fått store negative konsekvenser for friluftsinteressene. De siste årene, etter kommunens stenging av skytebanene, har det også rammet de som er avhengige av banene for å drive skyte-idrett, samt jegere som må trene for å kunne drive en forsvarlig jaktutøvelse.

Oppsummert er det bare ett ord som er dekkende. Det hele er en komplett skandale. Samtidig kan alle parter nå bruke avgjørelsen til å komme ut av skyttergravene. I felleskap må man sette punktum for en stridssak som har versert i tre tiår.

Skytingen er fremdeles like uønsket i Tromsdalen selv om den blir gjenopptatt, og skytterne selv har et ønske om å flytte til et nytt anlegg.

På bakgrunn av det som fremkommer i Statsforvalterens nøkterne gjennomgang, er det nå ingen annen utvei enn at Tromsø kommune må ta et ansvar for å løse saken.

Statsforvalteren konkluderer med at dette er lovlige skyteanlegg som har hatt vern mot fremtidige reguleringer. Dette er en tydelig plassering av ansvar, hos kommunen. Dersom kommunen mener at ny aktivitet gjør at gammel etablert aktivitet må vike, er det også kommunens ansvar å ivareta interessene til de som må vike.

Vi har en fersk parallell i det som skjedde i forbindelse med byggingen av Tromsøbadet. Badeanlegget spiste seg inn på arenaen til skiskytterne, og kommunen måtte bekoste flytting og oppbygging av ny infrastruktur.

Det ble ikke billig for skattebetalerne, og det blir det heller ikke når kommunen nå må bekoste og bygge et nytt skyteanlegg til erstatning for det som nå ligger i Tromsdalen. Vi kan vanskelig se at det finnes noen annen løsning. Dårlig håndverk er dyrt.

Kommentarer til denne saken