Sáráhkká er den samiske fruktbarhets- og fødselsgudinnen. Hun hadde tilhold under ildstedet i gammen, og beskytter kvinner i svangerskap og fødsel. Ved å sikre gode, nære fødetilbud for kvinner i hele landet, også i Finnmark, gjør vi fødsler tryggere, og Sáráhkkás jobb litt lettere.

Fire timer i ambulanse er lang tid når en fødsel er i gang, og hvert minutt teller. Likevel kan dette være realiteten for mange fødende kvinner i Indre-Finnmark. Fra Kautokeino til sykehuset i Hammerfest, er det rundt fire timer i bil. Man må over Sennalandet mellom Alta og Hammerfest på veien, en veistrekning som ofte kan være stengt på grunn av vær og vind. Selv med jordmor i bil er det vanskelig å overvåke fødselsarbeidet. Risikoen ved lang reisevei for fødende er kjent, og risikoen for å føde under transport er størst i Finnmark.

Kvinner er på sitt sterkeste og samtidig mest sårbare i tiden før svangerskap og fødsel. Det er en tid hvor mange opplever usikkerhet fordi mye skjer på samme tid. Trygge rammer omkring fødselen er svært viktig, og kan også ha betydning for fødselsforløpet. Da skal ikke fødekvinner trenge å bekymre seg om sykestua har utstyret man trenger til fødselen, eller om fjellovergangen er stengt og om man i det hele tatt rekker frem.

For den samiske befolkninga i Indre-Finnmark er Alta det naturlige valget når det kommer til fødetilbud. I Alta er det mange samisktalende i helsevesenet, helsearbeidere som har de nødvendige kunnskapene for å møte samiske fødende med samisk språk, og på våre egne kulturelle premisser i en potensielt spent og stressende situasjon.

Samiske kvinner i fødsel kjenner en større trygghet når de kan bruke sitt språk, og når de møter helsepersonell som deler deres kulturelle bagasje. Kanskje kan verdier fra samisk tro og tenking tilby fødekvinner i området en tryggere fødsel. Det ville være et betydelig fremskritt for kvinnehelsen.

Mindre fødeenheter kan tilby kvinner fødsler der man kan oppleve ro og fokusert omsorg. Svært mange kvinner ønsker å føde ved en mindre fødeenhet der det er et akuttilbud. Dette er tilbud som kan utvikles for å kunne ivareta også den kulturelle dimensjonen. Å gi brukere av helsetilbud muligheten til å kunne delta i å utforme tilbudet de møtes av er viktig.

Det er store menneskelige kostnader når kvinner og barn opplever skader og traumer som følge av transportfødsler. Vi må jobbe for å sikre at alle kvinner skal rekke frem, og kunne ha trygge fødsler på gode fødeavdelinger. Fremtidens viktigste ressurs er våre barn og vi sikrer dem på best mulig måte når de kan få den beste start i livet.

Kampen for et trygt, nært og godt fødetilbud angår oss alle sammen – om vi bor i Alta eller på Nordmøre, hvor kvinner fikk kjenne på den liknende utryggheten ved lang reisevei når det ble vedtatt at fødeavdelingene i Kristiansund og Molde skulle slås sammen i 2019. Derfor kjemper også Bunadsgeriljaen, folkebevegelsen for å sikre et trygt og nært fødetilbud til alle, for akuttjenester og bedre fødetilbud i Alta.

Både Bunadsgeriljaen, og Sametinget vil jobbe for at føde- og akuttilbudet i Alta styrkes, at kommuner i Finnmark har gode jordmortjenester og at fødetilbudene utformes slik at de er medisinsk og kulturelt trygge for hele befolkningen. Det er på tide at fødetilbud priorities slik at fødekvinner og nyfødte kan oppleve en trygg, nær og god fødselsomsorg, også i Nord.