Skal arealet til Karasjok kommune overføres fra grunneier FeFo til lokalbefolkningen? Dette spørsmålet diskuteres nå i Finnmark. Debatten reiser flere prinsipielle spørsmål. Neste år skal saken behandles av Troms og Finnmark fylkesting og Sametinget.

Saken viser i full bredde hvilke dårlig utredet makkverk tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark var.

Da Finnmarksloven ble vedtatt i stortinget i 2005, ble 95 prosent av arealet i Finnmark overført fra Statskog til Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo). Finnmarkingene ble Norges andre største grunneier og fikk en rekke goder, blant annet Norges rimeligste jakt- og fiskepriser og at reindrifta ble hørt i arealsaker. Alt overskudd ble i Finnmark. Tidligere havnet det hos Statskog i Namsos. Til å styre det hele oppnevnte Finnmarks fylkesting og Sametinget tre representanter hver.

Nå kolliderer denne unike forvaltningsmodellen med høyrepolitikk. En ting er at det allerede er utfordrende at stadig flere sametingsrepresentanter sitter landet rundt og bestemmer over Finnmark . En annen er at heller ikke flertallet i det nye fylkestinget i Troms og Finnmark bor i Finnmark. Overføres Karasjok fra FeFo til befolkningen, er det trolig begynnelsen på slutten til Finnmarksloven og fellesgodene finnmarkingene har. Alt avgjort av et stort antall politikere som ikke bor der Finnmarksloven gjelder. Det viser hvor problematisk tvangssammenslåingen er. De som skal bestemme utviklingen over grunnen i Finnmark bor ikke selv i fylket.

Gamle Finnmark fylkeskommune foreslo en kommunemodell, hvor kommunene opptrådte i et representantskap, slik kunne man ivaretatt interessene til Finnmark. Dessverre overkjørte Høyre-regjeringen Finnmark også i denne saken. Akkurat slik den også gjorde da vi advarte mot konsekvensene ved å slå sammen de to fylkene ved tvang.

Har ikke sammensetningen i sametinget og fylke legitimitet til å avgjøre en stor sak som kan endre Finnmark for alltid, støtter det ytterligere Finnmark Arbeiderparti mener at domstolen bør avgjøre Karasjok-saken.

Finnmarkingene vet selv best hvordan vi vil styre Finnmark. Det gjør man gjennom å oppheve tvangssammenslåingen. Makkverket til Høyre, Venstre, Frp og KrF lar seg ikke lengre skjule.