Forrige uke ble det kjent at Regjeringen kansellerer avtalen om innkjøp av NH90-helikopterne. Samtlige flymaskiner settes på bakken umiddelbart, med store konsekvenser. Inntil 130 personer ved Bardufoss flystasjon står over natta i praksis uten arbeidsoppgaver.

Naturlig nok er det angsten og usikkerheten som nå rår. Dette er høykompetent personell som går en usikker fremtid i møte, dessuten har de hjem og familie å ivareta.

I realiteten er Bardufoss Flystasjon nå påført et knyttneveslag. Uten at det raskt kommer nye og andre flymaskiner som erstatning vil hele stasjonens eksistens selvfølgelig stå på spill.

Om det skjer, blir det et nytt og trist kapittel i en uforsvarlig nedbygging av Forsvarets kapasiteter i nord.

Å skaffe nye og formålstjenlige helikoptere til Kystvakten og Sjøforsvaret som kan erstatte NH90, vil ta tid. Spørsmålet er hva man gjør i mellomtiden for å beholde kunnskap og personell i nord.

Vi kunne ikke unngå å legge merke til at forsvarsminister Bjørn Arild Gram, da han skulle annonsere handlekraft knyttet til skandalehelikopterne NH-90, ikke nevnte de konkrete løftene til Bardufoss fra regjeringens Hurdalsplattform med et eneste ord.

Der står det at man skal sørge for dedikerte helikoptere til Hæren, som blir stasjonerte og organiserte i en egen skvadron på Bardufoss. Og dessuten, regjeringen slår fast at man vil flytte et tilstrekkelig antall Bell 412-helikopter til Bardufoss.

Men man gjør lite med maskiner, om de kommer, uten at det også følger folk med. Man har liten nytte av helikoptere som ingen kan fly eller skru på. Det meste av tungt vedlikehold på Bell ble nemlig flyttet sørover til Rygge i Østfold, når de flyttet sist.

Her blir særlig Senterpartiet innhentet av sin fortid. Denne saken var en bærebjelke i partiets valgkamp i Troms, der partiet for snart et år siden fikk et rekordresultat ved Stortingsvalget.

Hvor mange ganger Sandra Borch gjentok dette løftet, er det vanskelig å finne noe sikkert tall på, men det var sannelig ikke få. Nå er tiden kommet for å levere.

Det blir det vondt og vanskelig for regjeringspartienes folk i Østfold å akseptere. Men hvis statsråd Borch og Senterpartiet nå ikke leverer på løftene fra Hurdalsplattformen, vil det være et svik som vanskelig kan rettes opp.