Våre folkevalgte politikere er å anse som innbyggerens ombudsmenn. Med det menes at våre politikere er valgt i den hensikt at de skal tjene innbyggernes interesser/ønsker/behov, blant annet ved at de svarer innbyggerne, når disse tar direkte kontakt med kommunen. Mitt anliggende i denne sammenheng, er som følger:

Jeg er ganske så opptatt av kunst og kultur. Jeg har i mange år jobbet med formidling av kunsten til Synvis Nordin, jeg har tatt initiativet til Galleri Klaudius på kafe G, jeg skriver egne diktbøker, og jeg har jobbet for å få etablert et eget galleri/museum for Tromsøs egne kunstmalere. Hva gjelder sistnevnte, så fikk jeg møte ordfører og representanter for kommunenes kulturavdeling for noen måneder siden (veldig bra), og her ble jeg møtt med positive tilbakemeldinger. (Vedlig bra). Deretter ble det dessverre «stille om i graven».

Derfor stilte jeg kommunen et spørsmål gjennom media (Nordlys), der jeg via et såkalt «åpent brev» stilte kommunen noen spørsmål angående den aktuelle saken, samtidig som jeg ba om et offentlig svar. Jeg sendte samtidig brevet via mail direkte til den aktuelle politiker/fag-etat. Dette er nå over en måned siden. Resultatet så langt er at ingen fra kommunen har tatt seg bryet med å svare.

Så vidt meg bekjent, så har ordføreren to personlige rådgivere. I tillegg kommer kommunens egen kulturavdeling, som har ca. 6-7 ansatte. At ingen av disse |10 personene har hatt tid/mulighet for å svare meg på et enkelt spørsmål, forekommer meg noe underlig, for ikke å si kritikkverdig.

Med utgangspunkt i forannevnte håper og forventer jeg at kommunen denne gangen vil svare meg på følgende spørsmål:

1) Hvorfor svarer ikke kommunen på mitt åpne brev i Nordlys?

2) Vil kommunen ta initiativ til å opprette et eget fast galleri for byens egne kunstmalere? (Perioden 1794 til dags dato).