Journalist Maja Sojtaric skriver følgende i en artikkel i nettavisa Nordlys lørdag den 26 november: «Tromsø skal endelig minnes Sydspissen fangeleir». Det er et utsagn som tiltredes på det varmeste.

Sojtaric skriver videre: «Tromsø har slettes ikke vært best i klassen med å synliggjøre denne delen av vår historie.». For egen regning vil jeg gjerne tilføye: Tromsø har dessverre ikke alltid vært best i klassen hva angår ivaretagelsen av hele byens historie. Til det er for eksempel alt for mange av byens historiske bygg jevnet med jorden, og til det er det alt for få av byens historiske bygg, hendelser og områder som er skiltet.

Det skulle altså gå hele 77 år før kommunen klarte å etablere et minnested på Sydspissen. Et annet av våre store kulturhistoriske minner som skriker etter (slik jeg ser det) kommunal oppfølging, er vår gamleby, som ligger i området rundt Skansen festning.

Det er nå over 100 år siden avisa Tromsø for første gang omtalte gamlebyen, og det er ca. 50 år siden fylkeskonservator Simonsen tok til orde for at denne bydelen måtte opprustes, utvikles og ivaretas, som vår gamleby. Etter det er det mange stemmer i Tromsø som har kjempet for det samme. Selv har jeg nå jobbet i 12 år med å sette gamlebyen på kartet, så langt dessverre, til liten nytte.

Med andre ord: det viser seg gang på gang at det tar tid, uendelig lang tid, før kommunen makter å sette ivaretakelse, bevaring og synliggjøring av byens historie og kulturarv på dagsorden. Når kan du forekempel sist huske at dette temaet var viet oppmerksomhet i en lokal valgkamp?

Det kommunen imidlertid skal ha kred for i denne forbindelse, (rett skal være rett), er at kommunestyret hele tre ganger i løpet av de siste 50 årene har gjort vedtak om at området rundt Skansen skal utvikles og ivaretas som Tromsøs gamleby-område. Det har jeg satt stor pris på, men så langt har dessverre ikke disse vedtakene enda materialisert seg på noen måte, men jeg lever fortsatt i håpet. Kommunestyret har også bevilget 600 000 kroner til stiftelsens arbeid, penger som rakk til å ansette en prosjektleder i en halv stilling i et år.

Kommunens politikere og administrasjon har også opp gjennom de siste årene, avsatt tid til å delta i møter med stiftelsen om prosjektet, noe vi også har satt stor pris på, og som jeg håper vil fortsette i året som kommer.

Som verdens nordligste gamlebyområde er området rundt Skansen et helt unikt kulturhistorisk område. Mye av området har dessverre allerede blitt ødelagt av uvettig, nyere bebyggelse, men fortsatt er det så pass store arealer og kulturhistoriske verdier igjen, at saken fortjener støtte og oppmerksomhet. Men det begynner å haste.

Nei, vi skal ikke lage en gamleby. Den ligger der allerede, og har ligget der i snart 230 år. Det vi må få gjort noe med, er å utvikle, ivareta og forskjønne området, mens det ennå er tid.

Dessuten mangler området ca. 40 skilt, som kan fortelle om gamlebyens viktige historiske bygg, hendelser og områder.

Om noen måneder er det på nytt lokalvalg i byen. Da lurer jeg på: Er det noen av partiene som føler seg kallet til å fronte gamlebyens sak?

Tar gjerne et tilsvar i avisa.

I styret for Stiftelsens Tromsø gamleby sitter følgende personer: Leder Tor Lægreid, nestleder Anne Husebæk , styremedlemmer Hans Tore Bjerkås, Jonny Hansen, Jorunn Thøring, Isak Berntsen, Hallvard Birkeland, Vetle Bo Saga, Kirsti Methi og Sebastian Henriksen.

Jeg gjør oppmerksom på at dette innlegget er skrevet av meg som privatperson, og ikke på vegne av, eller som medlem av styret for Stiftelsen.