Bondeorganisasjonene Norsk Bondelag og Norges bonde- og småbrukarlag kom i forrige uke med sitt krav i oppgjøret. Den var på 11,5 milliarder kroner.

Totalt er avstanden mellom staten og bondeorganisasjonene på i underkant av 3 milliarder kroner.

Dette beror på at staten og bondelagene bruker forskjellige måter å beregne rammene på. 8,9 milliarder kroner beløper statens tilbud seg om man følger bondelagenes ramme.

Likevel er dette en eksepsjonelt stor sum.

Det er tydelig at det er et komplisert oppgjør man har i vente. Om to uker skal forhandlingene være i havn. Likevel er økningen i statens tilbud oppsiktsvekkende: Fjorårets oppgjør ga bøndene 960 millioner kroner til fordeling.

Årets oppgjør må ta innover seg at prisene på gjødsel, drivstoff og strøm har gått gjennom taket og vel så det. Det har blitt dyrere å holde Norge forsynt med mat.

Og det er akkurat det som er kjernen i oppgjøret - Norges relativt lave forsyningsgrad på mat er et problem i en urolig tid. Beredskapsmessig er det viktig at vi øker produksjonen.

Og det er særlig viktig at vi tilrettelegger for økt produksjon i Nord-Norge.

Antall bønder i Troms og Finnmark er i fritt fall. På 20 år har det blitt mer enn halvert, ifølge analysen gjort av Agri Analyse på vegne av Troms bondelag og Troms og Finnmark fylkeskommune.

I Troms er det kun 875 gårdsbruk igjen og de drives av stadig aldrende bønder.

Men la det ikke være noe tvil: det vil koste det norske samfunnet å imøtekomme bøndene. Pengene må komme et sted fra - og prioriteringer vil bli tøffe og omstridte. Og det vil bli dyrere for mat på butikken.

Bondeorganisasjonene er enige i at statens tilbud er et godt utgangspunkt. Men de er ikke fullt imøtekommet på kravet om tetting av inntektsgapet mellom bøndene og øvrige arbeidstakere. Bøndene ønsket en økning på 100.000 kroner per årsverk. Staten tilbyr 30.000.

Det er her den store konflikten kan komme.

Skal man få unge mennesker til å satse på denne viktige næringen i Nord-Norge kan årets oppgjør bli en god start. Men det er mer enn penger som skal til for å snu nedbyggingen av nordnorsk landbruk.