Gå til sidens hovedinnhold

Et godt og etterlengtet grep

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tromsø kommune etablerer et eget aksjeselskap for å utvikle næringslivet i Tromsø. Kommunen skal i første omgang eie selskapet 100 prosent.

Noen vil forståelig nok mene det er råflott å bruke 10 millioner kroner på et slikt tiltak i den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen er i. Men realiteten er at dette – riktig utnyttet – er svært fornuftig. Det er lov å håpe at det blir et verktøy som gir det mangedobbelte igjen i form av arbeidsplasser og skatteinntekter. En slik knoppskyting forutsetter naturligvis at Tromsø klarer å trekke til seg etableringer innenfor ulike bransjer.

Selskapet får et særlig fokus på å legge til rette for industriutvikling. Både for de som allerede er her, og nye nasjonale og internasjonale aktører. Her er det muligheter knyttet til miljøvennlige løsninger og det grønne skiftet, for eksempel innenfor havbruk der det for tiden er et fokus på ny og bærekraftig teknologi. I tillegg kan Tromsø bygge videre der man fra før har sterke miljøer, blant annet innen reiseliv og romteknologi.

En viktig komponent mangler slik selskapet foreløpig er organisert. Ordfører Gunnar Wilhelmsen sier næringsselskapet skal være et lokomotiv. Men det spørs om trekkraften i et kommunalt AS er god nok.

Kommunen bør derfor invitere både Troms og Finnmark fylkeskommune og næringslivet inn på eiersida. Det vil gi sterkere tilknytning til aktiv verdiskapning, bredere regional forankring og flere får muligheten til å sette sitt preg på det strategiske arbeidet. Det vil trolig også gjøre det lettere å nå målet om å finansiere sin egen drift.

Tromsø har heldigvis mange offentlige arbeidsplasser som gjør at mange fortsatt har kjøpekraft. Men på veien ut av en dyp arbeidslivskrise på grunn av korona-pandemien, trenger vi langt flere private arbeidsplasser som også gir sysselsetting og skatteinngang som finansierer felles velferdstjenester.

Den politiske ledelsen i Tromsø har nå gjort et godt og nødvendig grep. Det skal de ha honnør for. Det er gode muligheter for at det kan tilføre mer tyngde i den harde konkurransen om etableringer og verdiskapning.

Alt ser fint ut på papiret. Om det gir resultater, avhenger også om man klarer å finne personene som kan skape dialog og fylle det nye selskapet med det riktige innholdet.

Kommentarer til denne saken