I en kommentar i Nordnorsk debatt 4. februar skriver politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim:

«Den langvarige og intense kampanjen for å forhindre at Stoltenberg skulle få jobben, med alle små og store clemetarianerne og den borgerlige hovedstadspressen i spissen, lyktes til slutt ikke.»

Jeg regner med at uttrykket «clemetarianerne» henspiller på meg og mine kolleger i Civita.

I så fall kan vi også slå fast at Fjellheims kommentar er et rent fantasiprodukt.

Hverken mine kolleger eller jeg har deltatt i noen kampanje for å forhindre at Jens Stoltenberg, eller noen andre, skulle bli sentralbanksjef.

Det er kun min kollega Steinar Juel og jeg som har uttalt oss om saken før Stoltenberg ble beskikket som sentralbanksjef sist fredag.

Ingen av oss har tatt stilling til hvem som burde få stillingen.

Vi har, tvert om, advart mot kampanjer for og mot bestemte kandidater, og mot at stortingsrepresentanter involverte seg før utnevnelsen hadde funnet sted. Stortinget skal drive etterkontroll, ikke forhåndskontroll.

Etter at utnevnelsen hadde funnet sted, har Steinar Juel uttalt til TV2 at han mener at det var en god løsning, og at Stoltenberg og Wolden Bache vil bli et fint team som utfyller hverandre.

Skjalg Fjellheim har mye å by på i den offentlige debatten. Det er synd at han må spre slike fantasiprodukter som han har gjort i dette tilfellet.

Jeg håper at det ikke blir en vane.