I dagens alvorlige situasjon er det viktigere enn noen gang at vi bygger opp beredskapen vår. Derfor prioriterer Senterpartiet og Arbeiderpartiet polititjenester i hele Norge, framfor sentralt byråkrati.

Årets statsbudsjett er et stramt budsjett. Økt inflasjon, høy aktivitet i norsk økonomi og økte statsutgifter betyr at regjeringen har måtte gjennomføre kutt og harde prioriteringer for første gang på lang tid.

For politiets del preges budsjettet også av sikkerhetssituasjonen vi står i med krig i Europa og en økt sikkerhetstrussel mot Norge og våre interesser. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har derfor valgt å styrke beredskapen istedenfor sentralt byråkrati og konsulenter.

75 millioner til politi i hele Norge

Senterpartiet mener at fellesskapets midler bør gå til tjenester som er til direkte nytte for folk. Vi foreslår derfor å bruke 75 millioner kroner på mer politi nærmere folk. Blant annet vil vi i 2023 opprette nye polititjenestesteder og sørge for at det blir flere politibetjenter som har tid til viktig forebyggende arbeid i lokalsamfunn i hele Norge.

Dette skal finansieres ved at politidirektoratet skal redusere utgiftene til blant annet konsulenter, administrasjon og byråkrati.

Under den forrige regjeringen hadde vi en storstilt sentralisering av politiet. Den utviklingen har nå snudd. Sammen med de 200 millionene Senterpartiet og Arbeiderpartiet prioriterte til politiet allerede i budsjettet for 2022 er neste års budsjett et stort steg i retning av å bygge opp igjen lokalpolitiet i hele landet.

Økt beredskap

Det er ikke bare den lokale beredskapen som styrkes. Noen av de viktigste nasjonale beredskapsaktørene som Norsk sikkerhetsmyndighet, Politiets sikkerhetstjeneste og Hovedredningssentralen styrkes også. I tillegg oppretter vi beredskapslagring av matkorn, medisiner og smittevernutstyr. Til sammen prioriterer Senterpartiet og Arbeiderpartiet over 700 millioner kroner til den sivile beredskapen.

En av statens viktigste oppgaver er å sikre folks trygghet. Med mer penger til forsvar, sivil beredskap og lokalt politi sørger Senterpartiet og Arbeiderpartiet for at folk i hele Norge får en sterkere beredskap og mer synlig politi nær seg. Folk i Norge skal være trygg på alle måter, også i 2023.