Nyere forsking viser at Jesus ikke ble født i Betlehem, men i Nasaret. Likevel kan vi synge «Et barn er født i Betlehem» med god samvittighet. For juleevangeliet slik vi finner det hos Lukas, er en legende som er diktet av mennesker som er vant med å uttrykke seg i bilder, myter og eventyr. De ønsket gjennom sin fortelling om Jesu fødsel og julenatt å si noe om noe av det som betydde mest for dem, nemlig det at Gud ble menneske. For Gud ble menneske for at Gud kunne fødes i menneskers sjeler.

En annen juleberetning fra Det nye testamente som mange er glad i, er en fantasiskapende legende er fortellingen om de hellige tre konger. Den har noe mystisk og hemmelighetsfullt over seg og appellerer til vår åndelige lengsel. Historien har blitt fortalt og gjenfortalt. I denne prosessen har den blitt oppdatert og fått nye farver. Middelalderversjonen møter vi hos Grundtvig når vi synger ”Av Saba kom de konger tre…” Det er ikke dekning for dette i beretningen hos Matteus. I teksten står det heller ikke om hvor de kom fra, heller ikke at de var konger. Men Grundtvig har ikke diktet dette selv. Han har nok hentet dette stoffet fra den gamle kirkelige fortellertradisjon som har et eventyrpreg over seg. Smeltet sammen med juleevangeliet hos Lukas har fortellingen blitt en sentral del av jul

Noen vil selvsagt oppleve det jeg her har skrevet som noe «kjettersk.» Men selvsagt har Jesus levd. Det kan andre enn forfattere av bibelske tekster fortelle oss. Han er nevnt i historiske skrifter på 100- tallet.

Nettopp fordi Jesus er en historisk person, kan vi ønske hverandre god jul med hilsenen ” Til lykke med fødselen.” Dette er en hilsen som går rett inn i julens budskap hvor barnet er i sentrum. Og denne hilsen får frem at den som tror på dette barnet har en fremtid, hvordan enn livet vil bli.