Av og til er det nødvendig å gjenta seg selv, og av og til er det nødvendig å repetere selvfølgeligheter.

Av og til må man gjenta et budskap og repetere selvfølgeligheter ikke bare en, men mange ganger. Ting tar tid er det noe som heter. Greit nok, men det er ganske så tydelig at det er noen samfunnsområder det tar lengre tid å oppnå resultater på, enn andre. Årsak: I all hovedsak mangel på politisk prioritering/mangel på finansiering.

Det er særlig to områder av samfunnslivet som peker seg ut i så henseende:

1) Mangelen på politisk interesse for å ivareta og utvikle vår lokale kulturhistorie/kulturarv.

2) Mangelen generelt, på politisk interesse for å utvikle tilbud innenfor kultursektoren.

Jeg har tidligere skrevet om behovet for å få etablert et galleri/kunstmuseum for våre lokale kunstmalere, og det på permanent basis. (Ikke salgsgalleri). Jeg registrerer (med glede) at Svolvær har klart å etablere et galleri for sin kunstner Dagfinn Bakke, at Kirkenes har etablert et galleri for sin eminente kunstner John Savio, og at Saltdal kommune har etablert et eget galleri for kunstmaler Per Adde.

Tromsø har opp gjennom historien fostret mange svært så anerkjente og dyktige kunstmalere. La meg i denne forbindelse kort bare nevne Idar Ingebrigtsen, Marit Bockelie, Hans Håkø, Hilde Eilertsen Sletvold, Arnulf Bjørndalen, Synvis Nordin, Ulf Dreyer, Sverre Mack, Lorentz Nordberg, Atle Urdal pluss mange, mange flere. Alle nevnt, ingen glemt. (Jeg har over tretti navn til).

Dette er alle kunstnere som fortjener å bli vist fram på fast basis for det lokale, som nasjonale og internasjonale publikum, og et eget galleri/museum for disse kunstnerne vil være en fin måte å hedre våre lokale kunstmalere på, samt en flott måte å ivareta og synliggjøre vår lokale kunsthistorie.

Jeg har tidligere vært i møte med politisk ledelse og administrasjon i kommunen i sakens anledning, og ble møtt med velvilje og forståelse. Så lang i ord, men dessverre ikke i handling. Derfor denne repetisjon og gjentakelse av et tidligere budskap: Det er på høy tid at Tromsø får etablert et eget, fast galleri for sine lokale kunstmalere. Jeg mener bestemt at dette først og fremst er det offentliges ansvar, men: Klarer ikke det offentlige å ta dette ansvaret, så er det ikke meg imot at private interesser går i spissen for å få et slikt galleri realisert.

Det er en sjeldenhet at kunst og kulturfeltet blir en del av en valgkamp, lokalt som nasjonalt, men denne gangen ser vi i alle fall en antydning til at dette samfunnsområdet blir viet oppmerksomhet. Jeg tenker da på den kulturkonferansen som ordfører Wilhelmsen nylig inviterte til, samt at det er igangsatt et eget prosjekt som skal utrede bruken av det fremtidige Kunstens Hus. (Tidligere Tromsø Kunstforening). Dette er svært gledelig, og Wilhelmsen og kommunenes politiske ledelse skal ha all honnør for disse initiativene. Konferanser, prosjekter, seminarer og møter er vel og bra, men enda mangler det det gode konkrete resultater fra disse møtene. Det har for eksempel lenge vært snakket om, og avholdt mange seminarer og møter om kunst i det offentlige rom, men så langt har ikke disse møtene materialisert seg i noen synlige kunstprosjekt.

Jeg har derfor i denne forbindelse følgens spørsmål til Tromsø kommune: Kunne kommunen tenke seg til å ta initiativet til å etablere et fast galleri for våre lokale kunstmalere, for eksempel i hovedhuset på Skansen? Bygget er langt ifra ideelt for et slikt formål, men det kunne være en god begynnelse.