Fylkesrådet i Troms og Finnmark har stanset alle interne sammenslåingsprosesser i storfylket inntil avgjørelsen om reversering er tatt i Stortinget. Alle forsøk på harmonisering av lønn, flytting av arbeidsplasser og ressurser er lagt på is. Det virker fornuftig å legge felles planer til side når alt peker i retning av et regjeringsskifte.

Dersom Sp og Ap danner flertall på Stortinget sammen med SV til høsten, er det ingen tvil om at fylkene blir tilbakeført. Tvangsekteskapet blir avsluttet. Men hvordan skal boet skal gjøres opp etter skilsmissen? Det ble vedtatt store investeringer både i Troms og Finnmark like forut for sammenslåingen, spørsmålet blir hvordan medgiften skal bokføres.

Her må man legge til grunn at den som har foretatt bestillingen, også er den som betaler regningen.

Det må gjelde både for Troms og for Finnmark. Det er ikke rettferdig å klistre Finnmark til investeringer som ble gjort av gamle Troms fylkesting, før sammenslåingen. Befolkningen i Troms kan heller ikke svare for låneopptak som er gjort i Finnmark før ekteskapet ble inngått.

Det holder ikke å si at investeringene er gjort med tanke på at en større organisasjon skulle bære dem. For parallelt med dette har jo fylkesrådet bestående av SV, Ap og Sp hele tiden jobbet aktivt for oppdeling. Dobbelt politisk bokholderi er ikke gratis, og det er galt å lempe regningen over på innbyggerne.

For det er en god målsetting å være herre i eget hus. Men man kan ikke uten videre overlate til andre å betale lån og avdrag på huslånet.

Politikerne i Troms og Tromsø har vært våkne og sikret verdiene i motoren Troms Kraft, slik at det som er bygd gjennom mange tiår ikke har kommet i spill i en mislykket regionreform.

Troms har tre fylkesråder i Troms og Finnmark; Bjørn Inge Mo (Ap), Karin Eriksen (Sp) og Bjarne Rohde (SV). Kan de forsikre velgerne sine i Tromsø, Nordreisa og Senja om at de skal slippe å bære byrdene etter overinvesteringer de overhode ikke har noe ansvar for? Eller vil de påta seg lånegjeld som rammer drift av skoler og samferdsel i Troms?

Dette er spørsmål som må besvares. Troms fylkeskommune gikk inn i denne prosessen, og fulgte lojalt opp stortingets vedtak, med en økonomi i balanse. Da må politikerne sørge for et ryddig og ansvarlig skilsmisseoppgjør.