Stavangers maktelite liker dårlig at det er storebror Bergen som utdanner leger på Vestlandet. Over lang tid er det kjørt et målrettet løp for å få etablert medisinerutdanning i oljebyen. Dette er først og fremst lokalpolitikk. Men med konsekvenser andre steder i landet. Det er først og fremst en trussel mot medisinerutdanningen i Nord-Norge.

Norge er et langstrakt land med få innbyggere. Det sier seg selv at alle kan ikke gjøre alt. Vi klarer oss med ett Folkehelseinstitutt, som ligger i Oslo. Det holder med ett oljedirektorat, som ligger i Stavanger. Det er tilstrekkelig med en fullverdig veterinærutdanning, som ligger på Ås.

Slik må det være i et land med knappe 5,5 millioner innbyggere fordelt på et landområde langt større enn befolkningsrike Storbritannia.

Derfor har det vært klokt av norske politikere at de i etterkrigstiden har samlet ressurser og konsentrerte medisinerutdanningen om fire steder. Østlandet (Oslo), Sør-Vestlandet (Bergen), Midt-Norge (Trondheim) og Nord-Norge (Tromsø). Medisinerutdanningen er noe av det dyreste vi har, det krever store og kostbare laboratorier, spisse forskningsmiljøer og framragende lærere fra ulike medisinske fagområder.

Denne møysommelige nasjonale kabalen er bygd opp gjennom generasjoner. En av de viktigste milepælene var på 60-tallet da Stortinget til slutt etablerte landets fjerde universitet i Tromsø – i skarp konkurranse med nettopp Stavanger.

Stavanger vant ikke den kampen, men en annen: De ble Norges oljehovedstad. Rogalands befolkning er siden den gang doblet, mens folketallet i Nord-Norge har stått på stedet hvil.

Vi forstår at Stavanger ønsker å posisjonere seg for et «liv etter olja». Det går riktignok et par generasjoner til før vi er der, men det er trist at landets oljehovedstad kjører et grådig sololøp som vil ramme Nord-Norge. UiTs egen rektor, Anne Husebekk, slår fast at medisinerutdanning på et femte lærested vil innebære at det blir enda vanskeligere å få folk til å komme eller bli i Nord-Norge. Fagmiljøene får nok et sted de kan velge å trekkes til.

Vi stoler på at samtlige nordnorske politikere stemmer mot når Stortinget om å få uker skal behandle den såkalte gradsforskriften i Stortinget. Det er denne forskriften som Stavanger prøver å endre slik at de kan lobbyere seg til et eget medisinerstudium. Vi ser denne saken som en av de største regionalpolitiske spørsmål for Nord-Norge denne våren. De partiene som kommer dette kravet fra Stavanger i møte, påfører samtidig Nord-Norge et betydelig nederlag.

Et av argumentene fra Stavanger er at Norge trenger å utdanne flere leger. Ja, det er bare å opprette flere studieplasser – ikke minst i Tromsø. Byen er klar.