I 2021, mens koronapandemien sto på som verst, jobbet Erna Solberg og Høyre intenst for å få stoppet dagpengeordningen som sikret tusenvis av mennesker mat på bordet. Jeg var selv én av svært mange i reiselivet og som var totalt avhengig av disse dagpengene for å få endene til å møtes. Erna Solbergs enkle argumentasjon på kampanjen var at vi måtte få oss en annen jobb, og for meg virket dette som en heksejakt på masse folk som tross alt hadde det temmelig tøft fra før.

Nå, ett par år etterpå, er Erna Solberg sjøl i hardt vær på grunn av ektemannens aksjekjøp. Og forbausende nok forsøker Erna med nebb og klør å frifinne seg sjøl ved å påstå at ho ikke viste noe som helst om ektemannens aktiviteter. Personlig tror jeg ikke noe på i det hele tatt. For hvordan i huleste klarer man å unngå å legge merke til at såpass store pengesummer går inn og ut av kontoer som dem eier sammen? Til dette er det bare å si; fuck it!

Mens Sindre Finne satt i statsministerboligen og handlet aksjer så kan man se hva Erna ellers bedreiv tiden sin på som regjeringssjef i perioden 2013-2021. Jo, Høyre fjernet feriepenger til de arbeidsløse (2016), kuttet i ordningen med lønn til ansatte hvis bedriften gikk konkurs (2014), kuttet i dagpenger (2019), og økte ventetiden fra 8 uker til 18 uker for å få dagpenger hvis man sa opp selv (2016 og 2021). Erna strammet inn reglene for arbeidsavklaringspenger (2018), kuttet i minstesatsene for unge under 25 år som får arbeidsavklaringspenger (2020), strammet inn på behovsprøvd barnetillegg for uføre (2016). Flere uføre, spesielt unge, mistet retten til bostøtte etter at uførereformen trådte i kraft (2015), kuttet i støtteordningen for bil til bevegelseshemmede (2015), Innførte egenandel på fysioterapi for kronisk syke (2017), reduserte grunnstønaden for glutenfritt kosthold (2019 og 2020), reduserte stønaden til tannregulering (2020). Reduserte stønaden til barnebriller og kontaktlinser for barn (2020), reduserte bevilgningen til fri rettshjelp (2018) og rundt 30.000 færre fikk bostøtte fra husbanken (2020).

I skrivende stund, mens man sjøl akkurat har kommet i økonomisk balanse som guide i reiselivet, må jeg spørre meg hvordan det går ant å ha så mye penger at du mister oversikten over egen økonomi? Hvordan man som statsminister kan sitte der på sin gullforgylte gren og systematisk høvle ned stønaden til folk som knapt har penger til melk og brød? Hvordan man arrogant gjennom hele 2021 forsøker å tvinge koronarammende til å gi opp yrket sitt? Hvordan man systematisk kan fører en økonomisk «apartheid»-politikk som konsekvent går ut over dem som har lite fra før? Hvordan er alt dette mulig?

Svaret er at disse folkene har mistet bakkekontakten rett og slett. Dem har så mye penger og verdier at dem aldri trenger å bekymre seg for verken økt rente, økte matutgifter eller strømregninger. Aldri, ever. Til slutt må nok Erna stige av høyre-tronen, det tipper jeg. Noe annet vil være veldig rart.

No pain, no sorrow!