Det er nærliggende å stille spørsmålet etter en reportasje i NRK Troms og Finnmark forleden. Her går det fram at ikke alle russere i Norge er kritiske til Putin-Russlands militære angrep på den suverene staten Ukraina.

Putins handling er i strid med FN-pakten som er FNs "grunnlov".

Skjer dette likevel, har et land som er angrepet rett etter artikkel 51 i FN-pakten til å forsvare seg. De kan og be om våpen (salg eller donasjoner) fra andre land.

Russere, nordmenn, franskmenn eller kinesere osv. vokser opp i land som er preget av deres lange forhistorie. Historien skaper tenkemåter som påvirker. Ikke minst i synet på hva er «staten»; samfunnet som omgir oss. Og hvor langt strekker individets frihet seg?

Denne oppfatningen hamres inn i generasjon etter generasjon og blir befolkningens tenkemåte. Russlands lange historie er sterkt preget av tsar-tiden fra 1400-tallet fram til 1917, og kommunismens Sovjet-union (CCCP/SSSR) fra 1917/1922 - 1991.

Tsaren var etter egen og borgerskapet/kirkens mening innsatt av Gud, og hadde bestemte egenskaper som ga han forutsetninger for å styre: «Den Gud gir embete, gir han også forstand».

Ordet tsar kommer fra det latinske ordet caesar. Og nettopp romerrikets Cæsar var et forbilde da Ivan 3. rundt 1480 erklærte Moskva som «det 3.Romeriket».

Gjennom Russlands lange historie er det fra far til sønn blitt innprentet: «Vi må stole på våre kloke ledere». Ikke minst Lenin, Trotskij og Stalin bygde sin kommunistiske ideologi på den sterke leder som tenker klokt på vegne av befolkningen, med all makt samlet på en hånd. Ca. 10 millioner sovjetrussere mistet livet som følge av dette regimet.

Da KGB-offiser Vladimir Putin kom tilbake fra Dresden i Øst-Tyskland idet muren ble revet i 1989, var han dypt fortvilet over oppløsningen av Sovjet-unionen. Hans drøm var fortsatt det store russiske riket som skulle strekke seg fra grensa mot Tyskland i vest til Stillehavet i øst. Hans andre drøm var å lede dette riket tilbake til stormaktstiden. Det måtte skje ved jernhånd.

Putin var smart nok til å forstå at han måtte spille på lag med vinnerne. Han fikk tillit av Jeltsin, og ble statsminister i august 1999. Da Jeltsin brått gikk av som president i desember 1999 overtok Putin - fordi Jeltsin utpekte han.

Putin har senere beholdt makten, bl.a. gjennom valg som ble fikset. Vi husker foto tatt av stemmeurner som allerede var fylte med stemmesedler for Putin før valglokalene ble åpnet.

Han hadde ikke sansen for det vestlige liberale demokrati. Putin foretrakk totalitær styring i likhet med Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot og familen Kim i Nord-Korea .

Et trekk ved vårt liberale demokrati i vesten er både maktfordelingsprinsippet og den 4.statsmakt: pressen. Spør hvilken som helst politisk leder i vesten; de kan styre sin begeistring for en pågående presse basert på uavhengige journalister som er tvers gjennom profesjonelle i sin søken etter sannhet.

Putin løste dette ved å la alle store fjernsynsstasjoner og tyngre aviser bli statlige. Fram til det militære angrepet på Ukraina, fikk også uavhengige medier trykke både aviser og drive radio og TV-stasjoner – på bestemte vilkår. Journalistene her ble fotfulgt av FSB (tdl KGB). Deres arbeidsforhold ble vanskelige. 25 journalister er drept siden 2002!

Er russere som tror på de Putinstyrte statskanalene i Moskva dumme? Tror de virkelig at jøden Zelenskyj er en nazist?

De er nok som oss. Hører vi samme budskap som hamres inn over lang tid, tror vi til slutt på det.

Det er derfor vi i liberale vesten ønsker et mediemangfold slik at vi – og ikke staten – skal gjøre opp vår mening.

Et liberalt demokrati betinger at opplyste velgere avgjør i frie valg.

80-90% av det russiske folk henter all sin «kunnskap» kun fra Putinstyrte medier i et totalitært regime.

Det forklarer hvorfor noen russere i Norge støtter Putin.